Project omschrijving

Mena-SonapFaculteit: rechten

Mena is rechten gaan studeren om mensen die net zo arm zijn als zijn eigen familie te kunnen verdedigen. Hij ziet het als zijn missie om misbruik van macht en -rechtspraak tegen burgers tegen te gaan. Hij wil zich daarom specialiseren in mensenrechten, die hij zo vaak geschonden ziet worden in Papua.