Mei 1999


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

In deze nieuwsbrief is tevens het

jaaroverzicht van 1998

gepubliceerd.


Een nieuw millenium: naar een vrij West-Papua?

De oude tijden komen niet meer terug. Dat staat vast. Wandelend door de hoofdstad Jayapura (voormalig Hollandia), het vriendelijke stadje aan de zee, treft je de grote vrijmoedigheid van de Papua’s vergeleken met enkele jaren geleden. Zelfs de Papua-naam, tot voor kort een verdacht begrip, want Irian kent immers alleen Irianezen, wordt weer zonder schroom gebruikt.

Spontaan schieten mensen je aan en willen je duidelijk maken dat er nieuwe tijden aangebroken zijn. De Papua accepteert niet langer die discriminatie die hem tot derderangsburger degradeert en de hele samenleving van hoog tot laag heeft doortrokken. De doorslaggevende stem als het gaat om zaken van hun eigen land, behoort aan de Papua. Het gaat toch om zijn grond, zijn kinderen, zijn toekomst? Vooraanstaande personen van Papua-gemeenschappen in en buiten Irian Jaya spreken vol vuur over hun idealen op internationale congressen en op bijeenkomsten in West-Papua zelf. Idealen die plotseling veel realistischer klinken.

Om in de dialoog met Jakarta als eenheid naar voren te kunnen treden is vorig jaar een nieuwe beweging in het leven geroepen, Foreri genoemd. Hieraan doen tal van leiders van maatschappelijke groeperingen, kerken, dorpsgemeenschappen en vrouwengroepen uit Irian Jaya mee. Foreri wil een breed platform zijn dat zich gedragen weet door de hele Papua-gemeenschap. “Samen zullen we de koers moeten uitzetten en proberen op een lijn te komen. Dit proces heeft tijd nodig”, zegt Herman Saud, voorzitter van de GKI, de grootste protestantse kerk van Irian Jaya en een van de delegatieleden die onlangs door president Habibie is ontvangen. De eenheid van de Papua-volkeren is volgens hem de komende tijd van beslissende betekenis voor de politieke toekomst van West-Papua.

Op Irian Jaya is de spanning groot. De sfeer is emotioneel geladen. Een groot aantal Papua’s zit gevangen. Onder hen Filip Karma. Karma, leider van de vreedzame bezettingsactie op Biak in juli vorig jaar, is in januari veroordeeld tot maar liefst zes jaar gevangenisstraf. Tien anderen die nog in voorarrest zitten in de gevangenis van Wamena hangen soortgelijke straffen boven het hoofd.


9905rumiak
Foto:John Rumbiak, directeur van IHRSTAD, een organisatie die strijdt voor eerbiediging van de mensenrechten.

IHRSTAD brengt de feiten over de onmenselijke behandeling van de Papua’s gedurende de afgelopen jaren naar buiten en zorgt voor rechtsbijstand van politieke gevangenen.


Beste Papua-vrienden,

Op 10 maart van dit jaar was de gouverneur van Irian Jaya, Freddy Numberi, op werkbezoek op het eiland Biak. Het was een schokkende ervaring. In het dorp Mappia b.v. gingen de kinderen niet naar school. Die was er niet. Veel volwassenen konden lezen noch schrijven. De hoogste politieke autoriteit van Irian verklaarde dat zijn volk, de Papua’s, op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn tot de meest achtergestelde bevolkingsgroepen van Indonesië behoort. Dit moet veranderen, zei hij. Om te overleven en zich te kunnen ontplooien hebben de Papua’s de vrijheid nodig. “Irian Jaya zal bloeien zodra de Papua’s de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen binnen het kader van hun eigen sociale en culturele achtergrond”.

Op 26 februari was een honderd man sterke Papua-delegatie bij president Habibie in het Merdeka-paleis in Jakarta. Een historische gebeurtenis. Onomwonden verklaarde woordvoerder Tom Beanal dat de eigenlijke problematiek van West-Papua niet is het gebrek aan ontwikkeling, maar de systematische ontkenning van de politieke rechten van de Papua’s. De president heeft weinig (toe)gezegd maar scherp geluisterd. De spanningen tussen de bevolkingsgroepen en de sociale ellende in de regio’s zijn groot. In de provincies Aceh, Kalimantan en Oost-Timor vallen dagelijks doden en gewonden. Ambon is geruoneerd na allesverwoestende geweldsuitbarstingen tussen christenen en islamieten. We hopen oprecht dat deze verschrikkingen West-Papua bespaard blijven. HAPIN werkt intussen door op Irian Jaya. Met uw hulp. Hartelijk dank voor uw hartverwarmende steun in de afgelopen maanden.

Drs. W. Tolsma, secretaris.

De Papua’s, zijn dat Indianen?

De naam, die klinkt exotisch, maar daar houdt de kennis over de Papua’s ook vaak mee op. Toch leert de ervaring dat mensen warm te krijgen zijn voor de Papua’s als ze weet krijgen van hun unieke geschiedenis, rijk geschakeerde culturen en fascinerende leefwereld. Maar ook de erbarmelijke positie van de Papua’s als minderheid in eigen land, raakt een ieder die kennisneemt van de feiten. De verbinding met onze geschiedenis en leefwereld wordt gelegd door de Papua-gemeenschap in Nederland. Waarom zijn ze hier en wat houdt hen bezig? Laat ze het verhaal zelf komen vertellen.HAPIN komt graag bij u langs om een informatieve avond voor uw club, vereniging, gemeente of school te verzorgen.

Bel of schrijf ons

secretariaat
.

Gelukkige studenten

Een aantal HAPINieuws-lezers is direct na het bericht in ons decembernummer over de lange wachtlijst voor studiebeurzen in actie gekomen. Spontaan namen ze de studiekosten van een Papua-student (600 p.j.) voor iin of meerdere studiejaren voor hun rekening. Een fantastisch gebaar. Hartelijk dank.


Donateur?

HAPIN kent geen vaste donaties. Laat staan een donatieverplichting. Het begrip donateur kan daarom verwarring geven. Alle giften zijn welkom, grote en kleine. En het moment van geven bepaalt u ook helemaal zelf.

Alle gevers hartelijk dank!


We ontvingen de afgelopen maanden weer veel giften. Grote en kleine. Onder de gevers veel oude bekenden, maar ook veel nieuwe namen. Hartelijk dank. Blijft u ons werk steunen? Er liggen nog veel nieuwe project-aanvragen op uitvoering te wachten. We rekenen op u.


9905patient
Foto: Een leprapatient in het leprozenhospitaal van Sorong. Het ziekenhuis is ooit gebouwd door de Nederlandse Leprazending. Deze man woont al meer dan 30 jaar in het ziekenhuis en vult zijn tijd met het vlechten van mandjes.


projecthulp 1999

Uw geld werd het eerste kwartaal van dit jaar o.a. besteed aan:

  • Yayasan (= stichting) Imbori te Nabire, aanschaf buitenboordmotor, prauw en netten;
  • Yayasan Onago te Nabire, veehouderijproject;
  • kindertehuis Pelangi II te Wamena, aanschaf matrassen en spelmateriaal;
  • Yayasan Yapsel te Merauke, financiële steun voor bouw gemeenschaps/ dorpshuis
  • Yimuna muziekgroep te Jayapura, voor het maken van een cassette;
  • Daud Itlai/Magdalena Matuan te Wamena, steun project t.b.v. vrouwen in de Baliem;
  • subsidie West Papua Courier, een in Nederland verschijnend tijdschrift over ontwikkelingen in Irian Jaya;
  • reguliere ondersteuning exploitatie Pelangi kindertehuizen te Wamena, Sorong en Abepura. In deze drie internaten verblijven ruim 160 kinderen.


Onderzoek ABN-AMRO

De abn/amro-bank heeft aangekondigd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de activiteiten van mijnbouwgigant Freeport McMoran voor de locale bevolking en het milieu van Irian Jaya. Vijfduizend bezorgde rekeninghouders schreven op initiatief van Milieu-Defensie een brief aan de bank met het verzoek om de klachten van de Amungme-bevolking over de aanhoudende schendingen van mensenrechten en de ernstige vervuiling van de rivieren nu eindelijk eens serieus te nemen. abn/amro maakt deel uit van een bankconsortium dat het Amerikaans/Engelse bedrijf Freeport van kapitaal voorziet.


9905goud
Foto: goudzoekers aan de oostkant van Jayapura.Goud: Op heel Irian is de jacht op goud ingezet. Al enkele jaren blijkt goud vrij gemakkelijk te vinden. De hoeveelheden zijn klein, maar het geduld wordt beloond. In deze benarde economische tijden levert het goud voor veel mensen een bron van inkomsten op.


Om een toekomst voor de Papua’s

Een bundel met actuele thema’s over West-Papua. Met bijdragen vanuit de politiek, missie, hulpverlening en wetenschap. Een must voor iedereen die zich betrokken voelt bij Irian Jaya. Het boekje is een uitgave van HAPIN en kost f. 15,- (excl. portokosten). Stuur geen geld. U ontvangt een acceptgiro. Bestellen bij het secretariaat van HAPIN.

9905feest
Foto: Drie feestelijk uitgedoste gasten op het openingsfeest van het ziekenhuis M.Mula, oktober 1998.

9905varkens

Foto: Een geschenk voor het ziekenhuis M.Mula. Een varken, meegebracht uit een afgelegen bergdorp, is klaar voor de slacht. Het vlees is voor het feestmaal bedoeld. Deze foto is gemaakt bij de opening van het ziekenhuis.