Op 25 november stond Papua centraal op de jubileumviering van Hapin. Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Hulp aan Papoea’s in Nood (HAPIN) op het toneel verscheen.

Het was een initiatief van Nederlanders en in Nederland wonende Papoea’s. Ze wilden de bijzondere band met Papua benadrukken en dat vormgeven in samenwerkingsprojecten en opkomen voor de bescherming van het leefmilieu en de unieke cultuur van de Papoea’s.

Ruim 250 belangstellenden waren naar Utrecht gekomen om het jubileum van Hapin mee te maken. Het was een dag met boeiende sprekers, interactieve workshops, activiteiten voor de kinderen en vooral met muziek, dans, poëzie en lekker eten uit de keuken van Papua. Kortom een onvergetelijk, bruisend feest. Papua leeft!

Het programma: Beleef Papua in één dag!

Facebook: https://www.facebook.com/events/753385181486159/

IMPRESSIES VAN ONZE JUBILEUMVIERING
Er was veel te genieten op de Hapin jubileumviering ‘Beleef Papua in één dag!’. De sfeer zat er goed in met de dansgroep Mambesak, de muziek van Merel Hubatka en Vinolia Kurni, de prachtige ballades van Robinson Jouwe en Evan Sabander en de overheerlijke hapjes van Yohanna Kurni. Het was ook een feest van verbinding, ontmoeting en saamhorigheid. Papua verwarmt het hart. In interessante lezingen en thematische workshops kwam aan de orde voor welke grote uitdagingen de Papoea’s staan en welke rol daarbij is weggelegd voor organisaties van buiten.

Felicitaties uit Papua op Facebook voor het 45 jarig jubileum van Hapin

‘Thanks so much Hapin Nederland for your kindness & goodness towards my people, the West Papuans. May God continue to bless you in carrying out your mission’

‘Wow amazing….love all of you there’

‘Free West Papua’

‘Happy birthday to Hapin Belanda. I love you Hapin Belanda’

‘Van harte gefeliciteerd met de geboortedag van Hapin! Veel succes verder met het werk van Hapin om de Papoea’s hier in Papua te helpen. Dank aan iedereen die Hapin in Nederland ondersteunt en dat nog meer Papoea’s in Nederland zelf erbij komen voor Hapin’.

Lezing Bart Stol

Historicus Bart Stol informeerde het publiek over zijn onderzoeksresultaten met betrekking tot de Nieuw-Guineakwestie in bredere Europese koloniale context. In zijn lezing en workshop maakte hij duidelijk dat het standpunt van de Nederlandse regering tijdens de Nieuw-Guinea crisis minder wereldvreemd was dan altijd is beweerd. De discussie met de deelnemers was levendig, betrokken en soms vol emoties.

Workshop Onderwijs

Onderwijskundige Martijn van Driel is nog maar net terug van een lang verblijf in Papua voor de stichting Help Onderwijs Papua. In zijn workshop ging hij in op het onderwijs in Indonesië en Papua. In Papua kan men niet uit de voeten met de lesboeken die in het Indonesisch zijn geschreven. Martijn ontwikkelde, samen met een team van lokale mensen, een contextuele lesmethode voor taal en rekenen die voor de scholieren in Papua veel beter toegankelijk is.

Workshop Reizen naar Papua

Veel belangstelling was er voor de bijeenkomst over reizen naar Papua. Aad Kamsteeg, oud-journalist, leidde dit jaar een groepsreis naar Papua. Daarin stond vooral de ontmoeting met de Papoea en zijn wereld centraal. De reis werd door de deelnemers ervaren als indrukwekkend en onvergetelijk. Veel praktische tips over de do’s en don’ts van het reizen naar Papua kwamen ook uit de mond van Jaap Heester, directeur van Makor Reizen. Makor Reizen verzorgt reizen met een ideëel karakter.