Beleef Papua in 1 dag!

Hapin viert zijn 45 jarig bestaan en nodigt u uit om deze dag met ons mee te maken. Het programma belooft afwisselend en gevarieerd te worden, met dans, film, muziek en poëzie uit Papua en toonaangevende gastsprekers.

Home/Beleef Papua in één dag!

Beleef Papua in één dag!
Wanneer: 25 november
Tijd: 9.30 u – 18.00 u
Adres: Joseph Haydnlaan 2, Utrecht

Ov 9292: Planning

Hapin viert zijn 45 jarig bestaan. Wij nodigen u van harte uit voor de jubileumdag. Het programma belooft afwisselend en gevarieerd te worden, met dans, film, muziek en poëzie uit Papua en toonaangevende gastsprekers.

U kunt aansluiten bij thema’s die u aanspreken: politiek, milieu, cultuur, geschiedenis of reizen. Maar er is ook alle ruimte voor ontmoeting en gesprek. Deze dag mag u niet missen. Ook voor de kinderen is er van alles te zien en te beleven.

De manifestatie vindt plaats in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht. Op het terrein is meer dan genoeg (gratis) parkeerruimte.

Laat weten of je komt via Facebook!

Nieuwsbrief

Tijd Hoofdprogramma Workshops
10.00 u Inloop muziek van Mambesak
10.30 – 11.15 u Welkom

Dagvoorzitters: Nancy & Nico Jouwe
NB: na elke lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen

Muzikale bijdrage – Robinson Jouwe

 Kinderprogramma
11.15 – 12.00 u Thema onderwijs – Marlôt Fliers & Harold van Grinsven Workshop Reizen – Aad Kamsteeg c.s.e
12.00 – 12.45 u Thema Geschiedenis – Bart Stol Workshop onderwijs – Martijn van Driel
Workshop ecologie – Evelien van den Broek
12.45 – 13.30 u Lunch – Taste of the Pacific / Insos Ireeuw
13.30 – 14.00 u

14.00 – 14.15 u

Muzikale bijdrage Merel Hubatka & Vinolia Kurni

Poëtische bijdrage Yohanna Anna Kurni

Workshop Geschiedenis – Bart Stol
Workshop Mensenrechten – Fadjar Schouten-Korwa
14.15 – 15.00 u Thema Mensenrechten – Thea Hummel
15.00 – 15.30 u Muzikale bijdrage Merel Hubatka & Vinolia Kurni
15.30 – 15.45 u Muzikale bijdrage Evander Sabander
15.45 – 17.00 u Afsluiting muziek en dans – Mambesak

Hapjes van Yohanna Anna Kurni

Dagvoorzitters

Nancy & Nico Jouwe

NB: na elke lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen

Sprekers plenaire programma

Bart Stol

Op 31 augustus jl is historicus Bart Stol in Utrecht gepromoveerd op zijn proefschrift over de Nieuw-Guineakwestie in bredere Europese koloniale context. De Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek kon in de jaren 1949-1962 op meer internationale steun rekenen dan vaak is gesteld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bart Stol, waarin de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek mede aan de hand van niet eerder of nauwelijks bestudeerde Franse, Belgische en Britse archieven, in een breder westers (koloniaal) kader geanalyseerd wordt.

bart stol

Thea Hummel

Thea Hummel heeft vorig jaar op een Hapin bijeenkomst een gepassioneerd betoog gehouden over mensenrechten in Papua. Ook dit jaar zal zij het onlangs verschenen rapport ‘Human Rights in West Papua 2017’ van de International Coalition for Papua – ICP toelichten. Meer dan 40 organisaties in West-Papua, Jakarta en wereldwijd hebben hun analyse over de mensenrechten- en conflictsituatie in West-Papoea gebundeld in dit rapport. In het iedere twee jaar verschijnende rapport wordt uitgebreid ingegaan op de situatie van de mensenrechten in de periode januari 2015 – december 2016.

Thea Hummel

Marlôt Fliers en Harold van Grinsven

Drs. Marlôt Fliers is Onderwijskundige, studeerde aan de Radboud Universiteit Sociale Wetenschappen te Nijmegen, is tevens docent beeldende vorming en Mediator. Zij kan bogen op een jarenlange ervaring als (hoofd-)docent en manager in de volle breedte van het voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Als onderwijskundige is ze aan de slag gegaan als onderwijsontwerper, adviseur, coach/trainer en beleidsmedewerker.

Zij en haar man Harold van Grinsven (Cultuur en godsdienst Psycholoog) hebben het project “Remote School Project – Kuyawage Papua” opgezet in 2015. Dit project ondersteunt het 4 jarig pilot project MTB-MLE (Mother Tongue Based Multilingual Education) uitgevoerd door de Indonesische overheid en NGO’s m.n SIL (Summer Institute of Linguistics). Doel van het project Remote is ondersteunen van MTB-MLE project in de afgelegen gebieden van West Papua, d.m.v. verwerven van leermiddelen en lesmateriaal.

Het onderwijsteam van NGO SIL heeft het curriculum ontwikkeld voor Paud en SD in Lani. Leren lezen en schrijven in de eigen stamtaal. Vanuit haar onderwijskundige achtergrond heeft Mw Fliers een bijdrage geleverd aan de pilot in het ontwikkelen van een TPR (Total Physical Response) curriculum Bahasa Indonesia leren voor SD

marlot fliers

Workshops

Martijn van Driel

Workshop Onderwijs

Martijn van Driel

Martijn woonde vanaf 2005 in Papua en is nog maar net gerepatriëerd naar Nederland. Martijn was uitgezonden door Stichting Help Onderwijs Papua en werkte bij Yayasan Kristen Wamena (YKW). De eerste jaren is hij verantwoordelijk geweest voor het opzetten van lerarenopleiding STKIP KW in Wamena die voor 95% bezocht wordt door Papua’s. Daarna heeft hij samen met een team van locale mensen een contextuale lesmethode ontwikkeld voor taal en rekenen. In de meeste achtergebleven gebieden van Indonesië kan men niet uit de voeten met de nationaal beschikbaar gestelde boeken, en dat geldt helaas ook voor Papua. Dit ‘Buku Paket Kontekstual Papua’ curriculum begint met een heel basaal niveau Indonesisch, zodat het in heel Papua gebruikt kan worden. Het is geaccepteerd door de provinciale overheid. Naast het feit dat honderden scholen getraind zijn in het gebruik van de boeken, zijn ze erin geslaagd 350 scholen een flink pakket met deze boeken te schenken. Momenteel leidt Martijn een team dat bezig is om tientallen kernlessen uit de methode op te nemen als training- en inspiratiemateriaal. In de workshop zal hij niet alleen de staat van onderwijs in Indonesië en Papua schilderen, maar ook heel concreet aangeven hoe ze hebben geprobeerd daarop in te spelen door het aanbieden van onderwijs in de context Papua.

Workshop Ecologie Papua

Evelien van de Broek – Senior Expert Environmental Justice bij International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Evelien van den Broek is tijdens haar studie in Wageningen (jaren 1980) betrokken geraakt bij de Papua strijd voor zelfbeschikking. Sindsdien is ze meer of minder actief geweest rond de ontwikkelingen in Tanah Papua (Komité Indonesië, stg PaVo, UN working group Indigenous Peoples, stg Papua Lobby). Momenteel werkt ze bij IUCN NL waar ze ondermeer verantwoordelijk is voor de programma’s in Indonesia, Tanah Papua en Myanmar. Minstens een keer per jaar bezoekt ze haar schoonzus in Biak na afloop van het werk met de Papua partner-CSOs in Yapen, Waropen en Jayapura.

bart stol

Workshop Geschiedenis

Bart Stol

Bart Stol is onze gast en inleider in een workshop over zijn recente bevindingen met betrekking tot de dekolonisatie van Nederlands Nieuw Guinea. In zijn dissertatie maakt hij duidelijk dat het standpunt van de toenmalige Nederlandse regering en met name van minister van Buitenlandse Zaken Luns minder wereldvreemd was dan altijd is beweerd en nog steeds de mainstream overtuiging is. Bart heeft er veel over te vertellen, maar is ook benieuwd naar de meningen, beelden en indrukken die er leven bij hen die deze tijd, de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw, nog heel bewust hebben meegemaakt. Van harte uitgenodigd.

aad kamsteeg

Workshop Reizen in Papua

Aad Kamsteeg & Jaap Heester (Makor reizen)

Zou u wel eens naar Papua willen reizen maar weet u niet hoe of vindt u het toch een beetje eng? Aad Kamsteeg organiseert samen met (een deel van) zijn reisgezelschap een workshop over reizen naar en in Papua. Aad Kamsteeg, oud-journalist van het Nederlands Dagblad, bezocht dit jaar Papua. Kamsteeg is niet de eerste de beste. Als een van de weinige journalisten heeft hij in zijn (lange) journalistieke loopbaan aandacht gevraagd voor de Papoea’s. Hij deed en doet dat altijd op een betrokken en gepassioneerde wijze, zonder te zondigen tegen de mores van professionele objectiviteit en onafhankelijkheid. In deze workshop vertelt hij en een aantal van zijn medereizigers over hun ervaringen in Papua. Ook is Jaap Heester van reisbureau Makor aanwezig, die betrokken was bij de reis en alle voorbereidingen. Al met al een boeiend onderwerp, zeker als u plannen hebt om in de (nabije) toekomst naar Papua te reizen.

fadjar schouten-korwa

Workshop Mensenrechten

Fadjar Schouten-Korwa

Fadjar Schouten-Korwa, International Lawyers for West-Papua, organiseert een workshop over mensenrechten in Papua. International Lawyers for West Papua is een wereldwijde organisatie van advocaten, wetenschappers en juristen, die zich inzet om een halt toe te roepen aan de schending van mensenrechten – in het bijzonder zich richt op het recht op zelfbeschikking – van de Papoea’s in West Papua.

Kinderprogramma

Moni Hanasbei

Op 25 november hebben we een spannend kinderprogramma onder meer georganiseerd door Hapin bestuurslid Moni Hanasbei. Alvast wat voorpret met deze kleurplaten met originele Papua print.

Muziek, Makan, Mama, Media

Mambesak

Merel Hubatka & Vinolia Kurni

Evander Sabander & Johny Sawor

Taste of the Pacific

Insos Ireeuw is de enige Papoea cateraar in Nederland. De keuken in Papua bestaat voornamelijk uit basisvoedsel als knolgewassen, vis en varkensvlees.

Mama Yohana Anna Kurni

Mama Yohana, moeder van Vinolia, maakt heerlijke hapjes en zal een gedicht te gehore brengen.

Serko Ap

Jaco Klamer

Beleef Papua in één dag