F.C. Kamma StichtingNoem de naam van Dr. F.C. Kamma op Papua en vele ouderen zullen een blij gezicht laten zien. De cultureel antropoloog/theoloog F.C. Kamma (1906-1987) is nog steeds een begrip op Papua. Zijn vertrouwdheid met en liefde voor de Papoea’s maakte hem tot een van hen. Kamma werd daarom door de plaatselijke bevolking wel ‘de witte Papoea’ genoemd. Hij was een kenner van de mythen, de verhalen die onder de Papoea’s leefden over bijvoorbeeld het ontstaan van de wereld. In 1992, vijf jaar na het overlijden van Kamma, werd de werkgroep ‘Vrienden van de Yayasan F.C. Kamma’ opgericht, die 10 jaar later werd omgezet in Stichting F.C. Kamma.

Uit de fondsen die werden ingezameld, werden meisjesinternaten in Sorong en op Waigeo gebouwd, waar honderden meisjes uit het binnenland in de loop der jaren een goede begeleiding en opleiding kregen. Daarnaast ontstond afzonderlijk het ‘Rie Kamma Studiefonds’ waaruit de opleiding voor tientallen kansarme Papoeameisjes werd bekostigd. De F.C. Kammastichting is per 31 december 2019 opgeheven. Een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing van het bestuur. De werkzaamheden werden een te grote last voor de merendeels oudere bestuursleden, die hier jarenlang hun levenswerk van hebben gemaakt en zo’n sterke band hadden met de mensen in Papua. De stichting F.C. Kamma heeft besloten om de resterende middelen per 1 januari 2020 onder te brengen bij Hapin en de fondsen van het Rie Kamma studiefonds te integreren met het studiebeurzenprogramma van Hapin.  Hapin is  het bestuur van F.C.Kamma bijzonder erkentelijk voor het vertrouwen.