Project omschrijving

Jaar: 2020

Letters leren door in het zand te schrijven, tellen in de natuur en herkenbare afbeeldingen in schoolboeken. Dat is waar contextueel onderwijs voor staat. Een onderwijsmethode die zich aanpast aan de omgeving, familie, religie of cultuur. Helaas staat het onderwijs op de meeste scholen in Papua mijlenver af van de belevingswereld van kinderen. De leerling hoort op school een hele andere taal dan thuis. Kostbare schooltijd gaat verloren aan het nutteloze stampen van letters en rijtjes en het nadreunen van de onderwijzer. De gedachte dat onderwijs eraan moet bijdragen dat kinderen verantwoordelijke, zelfstandige en nieuwsgierige volwassenen worden is afwezig.

Daar komt bij dat Papua cultureel heel divers is met meer dan 275 verschillende inheemse groepen die ieder hun eigen taal spreken. Het is dan ook een enorme uitdaging en opgave om de leerling in zijn eigen culturele context recht te doen.

Het Albert Fiharsono Institute in Merauke moedigt leraren aan om contextueel onderwijs zich eigen te maken. Onlangs riep zij een schrijfwedstrijd uit, waarbij inspirerende leraren worden uitgenodigd om een essay te schrijven over ‘Mendidik ala Papua’ (Papoea studenten opleiden op een Papoea manier). De beste vier essays maken kans op een geldprijs. Het doel is om best practices breder onder de aandacht van leraren en onderwijsinstellingen te brengen. Daarom worden de verhalen gebundeld in een boek en verspreid onder scholen en lerarenopleidingen in heel Papua.

Hapin steunt dit project samen met de stichting Papoea Jeugd naar School (PJNS). Onze wens is dat een nieuwe generatie leraren geïnspireerd wordt om op contextuele wijze les te gaan geven.

PJNS

LEES OOK:

Alex Giay, een van de initiatiefnemers en zelf onderwijzer

Augustinus Kadepa, Alexander Giayai, Orgenes Ukago, Hendrikus Yeimo, Alfonsa Wayab, Cherly Hommers en Egrada Maurits hebben hart voor kinderen. Deze 7 vrijwilligers trokken zich het lot aan van de kinderen van Waena, een dorp dichtbij de stad Abepura.

https://hapin.nl/projecten-items/opvang-en-les/