Het verleden afsluiten, het heden verbeteren en de toekomst veiligstellen.

Het rapport onderscheidt 4 hoofdzaken die aan de basis liggen van het conflict tussen Jakarta en Papua en beveelt voor elk een uitweg aan: de richtingwijzer.
Hapin-directeur Jeroen Overweel heeft een samenvatting gemaakt van het rapport ‘De Papua Richtingwijzer’.