Mei 2004


Inhoud nieuwsbrief:

 

Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Deze HapiNieuws kwam mede tot stand met steun van het SNS-Reaal Fonds

Samenwerken met Papua, maar hoe?

 


HAPIN/NOVIB MANIFESTATIE
Zaterdag 15 mei 2004 10.00 – 18.00 uur

Multi-cultureel centrum RASA te Utrecht

Dagvoorzitter: Eimert van Middelkoop ( Eerste Kamerlid Christen-Unie)

Toegang: € 7.50

 

De politieke, sociale en economische situatie in Papua is de afgelopen jaren verslechterd. De politieke situatie lijkt in een impasse geraakt te zijn. Er is sprake van toename van geweld, nieuwe problemen voor de jeugd in termen van trauma’s en uitval in het onderwijs en drugs/alcoholmisbruik. In het zuiden van Papua dreigt aids uit te groeien tot een catastrofe. De Papua’s hebben nog steeds slechte toegang tot voorzieningen als zorg, onderwijs en recht. Traditionele gemeenschappen kunnen moeilijk terecht op de lokale markten en de positie van vrouwen is zorgwekkend.

Is internationale samenwerking wenselijk en mogelijk om te helpen om deze problemen te lijf te gaan? Welke problemen roept samenwerking in een conflictgebied op en hoe moet daar mee worden omgegaan? En hoe kan de verbinding gelegd worden tussen de behoeften en initiatieven van de lokale bevolking en internationale samenwerking?

Deze vragen komen op de lezingen en in de workshops uitvoerig aan de orde. Hapin en Novib hopen hiermee de discussie te stimuleren voor de specifieke mogelijkheden en beperkingen van internationale samenwerking in een conflictgebied als Papua. Verder is er muziek en dans van Papua en zijn er stands van Papua-organisaties.


Beste Papua-vrienden,

In deze editie van HapiNieuws wordt u op de hoogte gebracht van ons werk in Papua in het jaar 2003. Ons projectenprogramma breidt zich uit en bereikt daardoor steeds meer mensen. Dankzij de inzet van ons team van zes lokale medewerkers in Papua worden de groepen die financieel gesteund worden, beter begeleid om de projecten zo effectief en duurzaam mogelijk te laten verlopen. De ondersteuning is in principe éénmalig en beperkt in omvang. De resultaten zijn bemoedigend. Inmiddels krijgt het functioneren van ons team in Papua zijn eigen dynamiek. In 2003 overtrof het aantal aanvragen voor projectsteun weer het beschikbare budget. De tweede poot van het Hapin-programma, het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle Papua-jongens en meisjes, is in aantallen studenten en budget ook toegenomen. Het is verheugend dat u met uw giften op een zo directe wijze bijdraagt aan de opbouw van de samenleving in Papua. Heel veel dank daarvoor. Ook danken we Novib voor de bijdrage aan ons Kleine Projectenprogramma.

Papua beleeft een verkiezingsjaar. Maar liefst drie keer moet de gang naar de stembus gemaakt worden. Wat dit alles betekent voor Papua is uiterst onzeker. De samenleving in Papua is aan snelle en ingrijpende veranderingen onderhevig. Daarnaast worden de Papua’s beknot in hun vrijheidsrechten. Dat brengt spanningen en conflicten met zich mee. Die veranderingen en conflicten maken het werken soms ingewikkeld, ook omdat de culturele verschillen tussen de diverse regio’s groot zijn. Deze vraagstukken, waarmee ook Hapin in Papua mee te maken heeft, stellen we op 15 mei in Utrecht aan de orde op de manifestatie ‘Kleinschalige internationale samenwerking en conflict, toegespitst op Papua’. De bijeenkomst is een initiatief van Hapin en Novib. U bent van harte welkom.

Wietse Tolsma, directeur


JAAROVERZICHT HAPIN 2003

In de mei nieuwsbrief verschijnt altijd het jaaroverzicht van de projecten die Hapin heeft ondersteund.

Een beschrijving van een aantal projecten van 2003 vindt binnenkort via het linkermenu bij “projecten”.

 


Fonds Studiebeurzen Overzicht 2003

Bijna dagelijk bereiken ons verzoeken van jongens en meisjes van Papua die ver weg van huis, ergens in een Indonesische universiteitsstad studeren. Ze volgen een medische, technische of economische studierichting. Hapin wil graag investeren in deze studenten en stelt een bescheiden beursbedrag beschikbaar. De opleidingen kosten veel geld en de kosten van levensonderhoud in Indonesië zijn hoog. Het is noodzakelijk om uit de vele aanvragen een selectie te maken, er is maar een beperkt budget beschikbaar. Daarnaast hebben meisjes voorrang omdat zij nog sterk in een achterstandssituatie verkeren. Tenslotte is niet elke studierichting van direct belang voor de opbouw van de samenleving in Papua. Een landbouwkundig ingenieur heeft bijvoorbeeld voorrang boven een musicoloog. Het onderstaand overzicht geeft een overzicht van het gehele Hapin programma Studiebeurzen 2003/2004 in Indonesië en Papua New Guinea.

Studieplaats/groepen Verleende studiebeurzen Afgewezen studiebeurzen Aantal aanvragen
Yogyakarta 66 24 90
Surabaya 42 43 85
Salatiga 34 25 59
Makassar 33 37 70
Jakarta 10 16 26
Bandung 10 17 27
Denpasar 3 7 10
Manado 6 20 26
Papua New Guinea 1 en 73 scholieren 0 74
Stichting Johusua Woma, Sorong 49 0 49
Stichting ABT – Papua 38 0 38
Stichting Rajawali 47 0 47
Papua (Meraukegroep) 8 0 8
Papua (overige) 7 46 53
Totaal 353 studenten en 73 scholieren 235 studenten 662

Het totaalbedrag aan toegekende studiebeurzen bedroeg voor het studiejaar 2003/2004 € 88.055

We moesten 235 aanvragen afwijzen. Zij kunnen deel in het nieuwe studiejaar opnieuw een aanvraag indienen bij Hapin.