December 2003


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Even voorstellen: Yusup SawayYusup Saway is sinds twee jaar medewerker van HAPIN in de regio Manokwari en Nabire.

Yusup studeerde rechten en is directeur van LSM Yapmi, een ontwikkelingsorganisatie in Papua. Hij introduceert zichzelf graag bij de lezers van HapiNieuws.

“Ik ben Yusup Saway en werk sinds twee jaar voor Hapin als contactpersoon. Mijn ervaringen met Hapin zijn positief en interessant omdat ik me rechtstreeks op de hoogte kan stellen van de problemen die er spelen in de Papua-gemeenschap. Ik zoek de mensen op en praat veel met hen. Ook kom ik regelmatig terug om te kijken hoe het er voor staat met de projecten die met het geld van Hapin zijn opgezet. Sinds Hapin met een zestal lokale medewerkers aan de slag is gegaan zijn er in de regio Manokwari en Nabire 19 projecten goedgekeurd. Bijvoorbeeld Kelompok Mambruk, die bestaat uit zo’n tien marktvrouwen die geld hebben ontvangen voor het bouwen van een permanente en degelijke stellage van zo’n 50 meter lang. Alle vrouwen verkopen iets anders. Van de opbrengsten kunnen ze eten, hun kinderen naar school sturen en nieuwe investeringen doen. Maar nu lekt het dak dat van sagobladeren is gemaakt. Nieuwe sagobomen zijn er in dit gebied niet meer en die moeten dus van ver gehaald worden met een truck. Daar hebben we geld voor gegeven. Zo zijn er veel meer mensen die gebruik kunnen maken van het programma van Hapin als het gaat om de ontwikkeling van de sociale economie, omdat rechtstreeks met de mensen zelf wordt gewerkt die wel capaciteiten hebben, maar niet de middelen om een bedrijfje op te zetten. Over het algemeen lopen de projecten in Manokwari en Nabire best goed. Dat komt omdat we vaak langskomen en kijken hoe het gaat met de organisatie en de financiën (monitoren) en een eenvoudig en open contact met de mensen hebben en vertrouwen geven aan de mensen die het project uitvoeren. Kortom ik ben heel tevreden, al zouden we natuurlijk graag veel meer doen. Maar de middelen zijn beperkt. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.”


Beste Papua-vrienden,

Het einde van het jaar is altijd een goede gelegenheid om terug te blikken. Voor Papua geldt dat 2003 een jaar van stilstand is geweest. Politiek lijkt alles muurvast te zitten. Het is voor de Papua’s niet duidelijk welke kant het op gaat. De nieuwe autonomiewet functioneert niet. Ook wordt men onrustig van de steeds weer veranderende beleidsaankondigingen van Jakarta rond de opdeling van Papua in drie provincies. Het leger wordt opnieuw op veel plaatsen ingezet tegen opstandelingen. Het gevolg van dit alles is dat er in het land een sfeer van gelatenheid en onzekerheid hangt. Weinig is er meer over van het enthousiasme en de hoge verwachtingen van twee jaar geleden. De vooruitzichten zijn niet florissant. Buitenlandse ontwikkelingsorganisaties wordt het werken in Papua door nieuwe visumbeperkingen niet gemakkelijker gemaakt. De psychologische druk en de oplopende spanningen werken door tot in de meest afgelopen dorpen in het binnenland en bemoeilijkt de uitvoering van de programma’s. Het is tegen deze achtergrond verheugend dat het Kleine Projecten Programma van Hapin dit jaar toch goed van de grond is gekomen. Boerenorganisaties, vissers, vrouwengroepen, studenten, kunstenaars, musici en onderwijzers hebben ons laten zien dat de Papua-gemeenschappen over een geweldige vitaliteit en veerkracht beschikken. Hapin is er trots op dat we met deze mensen kunnen samenwerken. In deze editie van HapiNieuws daarom eens extra aandacht voor al deze hardwerkende Papua’s die met een kleine ondersteuning van Hapin resultaten wisten neer te zetten. Het zal bij ons de krant niet halen, maar voor veel families, dorpen en lokale economieën in Papua is het van duurzame betekenis.

Hapin wil u bedanken voor uw ononderbroken steun en loyaliteit. We blijven op u rekenen, ook in het komende jaar.

Fijne feestdagen toegewenst.

Wietse Tolsma, directeur


Waris

In Waris ondersteunt Hapin een vrouwengroep, die naait voor World Vision Indonesia. Ze naaien schooluniformen die door World Vision bij hen besteld worden. Zo zijn ze verzekerd van opdrachten en dus van inkomen. Dit is een kind van één van de vrouwen. Het zeer eenvoudige eten (dat op een zondag, een speciale dag dus, werd gegeten, vandaar de mooie jurk) dat bestaat uit rijst met wat groenten, geeft aan dat zo’n inkomen niet veel is. De mensen in dit gebied hebben een hard bestaan en eten is er weinig en niet gevarieerd.


De heit van Serafyn


Friestalige lezers onder ons, opgelet. Recentelijk verscheen ‘De heit van Serafyn’, een roman van de Friese schrijfster Marga Claus. De hoofdpersoon, de jonge fransiscaan Gerhard, vertrekt in 1962 naar Nieuw-Guinea. Hij werkt twintig jaar onder de Ekaries en is deelgenoot van hun lief en leed. Een Papuameisje, Serafyn, wordt door omstandigheden aan zijn zorgen toevertrouwd. Om gezondheidsredenen keert Gerhard begin jaren tachtig terug naar Friesland. Als hij in 1996 een begin maakt met het op papier zetten van zijn herinneringen, confronteert zijn vroegere hulp Taddeus hem met de werkelijkheid van Papua: schendingen van mensenrechten door het Indonesische leger, de roof van de bodemschatten en de vrijheidsstrijd van de Papua’s. Het is een ontroerend boek, knap geschreven met een groot inlevingsvermogen en voor het grootste deel gebaseerd op de overlevering van deze Friese fransiscaan.

Het boek is voor e 16,- te bestellen bij uitg. Afûk, Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden, tel. 058-234 30 70 of rechtstreeks bij de boekhandel. Er wordt intussen gewerkt aan een Nederlandse vertaling van het boek.


Nieuwjaarswens

Verstuurt u dit jaar weer nieuwjaarskaarten? Denk dan ook eens aan de kinderen van Papua.

Stuur een kaart aan de Pelangi-internaten/weeshuizen in Abepura, Wamena en Sorong.
Staf dan anak-anak Pelangi I

Jalan Sentani 16

P.O. Box 213, Abepura/Jayapura

Papua, Indonesia

Staf dan anak-anak Pelangi II

Jalan Trikora

P.O. Box 152

Wamena 99511

Papua, Indonesia

Staf dan anak-anak Pelangi III

Jalan Jendral Sudirman

98416A Sorong

Papua, Indonesia


Agenda

vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2004 gezamenlijke manifestatie van HAPIN en NOVIB over Papua.

Locatie: Utrecht. Reserveer die data! Nadere informatie volgt.


Vrijwilligers gezocht

Hapin vindt de inzet van vrijwillige medewerkers belangrijk voor het realiseren van haar doelstelling en voornemens. De komende tijd wil Hapin daarom een actiever beroep doen op vrijwillige medewerkers en werven op basis van duidelijk afgebakende en omschreven projecten. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar mensen die ons op vrijwillige basis willen helpen op het gebied van fondsenwerving, ontwikkelen van informatiematerialen, geven van voorlichting en het werven van nieuwe donateurs. Mocht u iemand zijn of kennen die ons hierbij of met andere activiteiten wil helpen, dan kunt u contact met ons opnemen.


Hapin voorlichting

De Papua’s zijn Nederland niet vergeten. Maar het omgekeerde lijkt wel het geval. Nederland en Papua hebben iets met elkaar. Dat is meer dan alleen maar geschiedenis. Hapin werkt al meer dan 30 jaar voor, met en onder de Papua’s. We willen u daar graag deelgenoot van maken. Maak een afspraak voor een presentatie bij uw club, vereniging of school.


Kaarten

Nog leverbaar: een set met 8 prachtige ansichtkaarten van Papua. Prijs e 4,- incl. portokosten. Te bestellen schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Stuur geen geld. U krijgt een acceptgiro meegezonden.


Projecten 2002

Een beschrijving van een aantal projecten van 2002 vindt u via het linkermenu bij “projecten”.