September 2002


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

TERUG IN PAPUA

Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Jos Crawfurd. Vijf jaar van mijn jeugd bracht ik door op Papua, in Jayapura. Na ruim 42 jaar ben ik weer teruggegaan naar wat eens het laatste stukje van Nederland was.Ik ben vreselijk geschrokken toen ik mijn vroegere woongebied weer in ogenschouw nam. Ik voel me medeschuldig aan wat de Nederlandse regering in dit land heeft achtergelaten. Bevreesd voor de politieke achtergronden t.o.v. Indonesië, laten ze de Papua’s letterlijk in hun gescheurde hemden zitten. Nederland is verplicht deze ereschuld te vereffenen. ‘Belofte maakt schuld’. Een ieder die dit land een warm hart toedraagt, laat je stem horen! HAPIN doet heel goed werk; in Biak, Abepura en Wamena hebben we mogen zien wat de resultaten zijn van de inspanningen van HAPIN. We willen u dringend vragen: laat je niet inpakken door welke politiek ook. Laat de regering weten dat het zo niet langer kan, niet langer mag! Alvast bedankt. Jos en Corien Crawfurd.


Beste Papua-vrienden,


Werkbezoek Papua, zomer 2002Kelompok Patia, desa Elabukama (Baliemvallei) De coöperatie in Patia heeft hout nodig voor de bouw van varkensstallen, konijnen- en kippenhokken. De deelnemende boeren beheren een goed lopend verkooppunt voor voedingswaren (kiosk) dat opbrengsten genereert, maar onvoldoende voor de aankoop van goed hout. De kelompok functioneert voortreffelijk. De oogst bestaat uit o.a. zoete aardappelen, sinaasappels, bananen, eieren, koffie, mais en pinda’s. De foto toont onze programma-coördinator, Desiree van der Krogt, in gesprek met leden van de coöperatie.

Met onze programmacoördinator, Desiree van der Krogt, bezocht ik afgelopen juli Jayapura, Manakowari, Wamena, Biak en Yapen. Het zijn gemengde gevoelens waarmee ik terugkeerde. Er is zorg en ongerustheid; door de onzekerheid die men ervaart over de mogelijkheden van de speciale autonomie van Papua, door de onrust en de angst die heersen over de islamitische Jihad, Aids en de vernietigende invloed daarvan op de gemeenschap, en door de toename van de aantallen straatkinderen en ‘drop-outs’. Maar er is ook hoop. Er zijn zichtbaar positieve ontwikkelingen en er bestaat een grote veerkracht onder de bevolking. Er zijn initiatieven tot dialoog en verzoening -vanuit b.v. mensenrechtenorganisaties en de kerken- tussen verschillende bevolkingsgroepen en tussen de bevolking, de politie en het bestuur. En ook zijn er vele kleine initiatieven op lokaal niveau. B.v. de coöperatie van Amate-vissers. Aansluitend bij hun deskundigheid en tradities en met een kleine steun in de rug van Hapin, vergroten ze hun mogelijkheden op de lokale markt. Een ander voorbeeld is het initiatief vanuit een door Hapin gesteund kindertehuis in Wamena om straatjongeren op te vangen. Wat het meeste indruk op mij maakte is het enthousiasme en de inzet van onze nieuwe adviseurs ter plaatse om concrete initiatieven voor en vanuit de Papua-bevolking, te signaleren en met steun van Hapin te begeleiden. Daarmee kunnen we nog directer aansluiten bij de behoeften en belangen van de Papua’s. We hopen deze werkwijze, waarbij we ook door Novib worden gesteund, de komende tijd verder uit te bouwen.

Wieger Bakker, voorzitter.


HAPIN MOET BLIJVEN GROEIEN

HAPIN mag zich verheugen in een grote kring van vrienden en sympathisanten. U zorgt er samen voor dat we steeds maar weer in steden, dorpen en ook in het afgelegen achterland van Papua aanwezig kunnen zijn. Helpen, vanuit de grondgedachte dat een effectief steuntje in de rug genoeg moet zijn om de eigen kracht en dynamiek binnen Papua-gemeenschappen zijn gang te laten gaan. En dat werkt!

NOVIB heeft de waarde en effectiviteit van HAPIN’s werk op Papua herkend en erkend. Voor ons projectenfonds ontvingen we voor het jaar 2002 een subsidie van E 90.000,- van NOVIB. Die waardering voor HAPIN berust ook op onze relatief grote en brede achterban. En dat willen we graag zo houden! Papua moet in beeld blijven of komen. Om vergrijzing te voorkomen past het ons niet stil te blijven zitten. Vooral onder de jongeren is nog een wereld te winnen. Vertel het verhaal van de Papua’s of laat het ons doen. We komen er graag voor bij u langs. Neem contact met ons op en wij helpen u met raad en daad om in uw eigen omgeving de aandacht te richten op het volk van Papua.


Agus Kosamah
31 jaar
Sorong en Fak Fak

Chris Padwa
59 jaar
Biak en Serui

Eli Lagowan
37 jaar
Baliem

Gories Maturbongs
30 jaar
Jayapura en achterland

Trees Esi
51 jaar
Merauke

Yusup Saway
34 jaar
Manokwari en Nabire

HAPIN IN PAPUAOnze medewerkster Mieuw van Diedenhoven met een tweetal adviseurs van HAPIN op een trainingsbijeenkomst in Jayapura.

Graag stellen we u onze zes nieuwe medewerkers/adviseurs op Papua even aan u voor. Deze toegewijde en vakbekwame mensen zijn inmiddels enthousiast met hun werk voor HAPIN op Papua begonnen. Gories Maturbongs voor het gebied Jayapura, Chris Padwa voor Biak, Agus Kosamah voor de regio Sorong, Yusup Saway voor Manokwari e.o., Trees Esi voor Merauke en Eligius Lagowan voor de Baliemvallei. Zij vormen als het ware de ogen en oren van HAPIN ter plaatse. Zij kennen hun gebied als geen ander en kunnen ons attenderen op veelbelovende initiatieven die plaatselijk van de grond zijn gekomen en nog een extra financiele stimulans nodig hebben. De nieuwe medewerkers adviseren de locale bevolking, stellen samen met hen beleidsplannen op en begeleiden en evalueren de projecten. Ze werken nauw samen met onze project-coördinator.


Demonstratie Pro Papua

zie ook de

agenda

De stichting Pro Papua organiseert op 4 oktober a.s. een demonstratie in Den Haag. Het doel van deze demonstratie is de Nederlandse regering te vragen om zich in internationaal verband in te spannen voor het zelfbeschikkingsrecht van de Papua’s. Bij de uitvoering van de z.g. Daad van Vrije Keuze (Act of Free Choice) in 1969 is dit volk ernstig onrecht aangedaan. Onrecht dat rechtgezet dient te worden. Een ieder die sympathiseert met de zaak van de Papua’s is welkom. Programma:

o 13.00 uur: verzamelen op het Malieveld

o 13.30 uur: vertrek naar het Binnenhof

o 14.00 uur: aanbieden van een petitie voor de minister van Buitenlandse Zaken

o 14.15 uur: terug naar het Malieveld

o 14.30 uur: einde demonstratie

Informatie:

Niek van der Horst (0513-653391)

Gerlof Oudega (079-3313208)

Piet Zevenbergen (0161-226617)