Maart  2002


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


Voedselhulp aan het binnenland


De overvloedige regenval van de laatste tijd heeft in het westen van Indonesië grote schade aangericht aan de rijstvelden. Krantenberichten spreken van een schadepost van 12 triljoen roepia’s aan de sawah’s.

 

De effecten op de prijs van de rijst in Papua zijn al direct merkbaar. Voor het binnenland van Papua gaat dat nog eens dubbel op. Er is nu al een tekort aan rijst en bakolie. Het aantal vrachtvluchten naar Wamena (de ‘hoofdstad’ van het binnenland) is sterk gereduceerd vanwege de hoge kerosineprijzen zodat de aanvoer van rijst tot een minimum is beperkt. De gevolgen voor de bevolking zijn ernstig. Een kilo rijst kost ruim g 2 en wordt daarmee onbetaalbaar voor de mensen. Daarnaast is de prijs van de zoete aardappel en de groenten hoog vanwege de slechte oogst. Desiree van der Krogt spreekt van een noodsituatie. HAPIN heeft aan de internaten Pelangi II en Izinmo in Kim Bim (Baliemvallei) directe noodhulp verleend om de ergste nood te lenigen. De prognose voor de komende maanden is dat deze situatie nog zal verslechteren . HAPIN wil daarop zijn voorbereid door hiervoor fondsen te reserveren.Enkele bewoners van asrama (internaat) Izinmo in Kim Bim. Beheerder Yacobus Wuka ontving een bijdrage van Hapin voor directe voedselhulp.

foto: A. Godschalk

 


Beste Papuavrienden,

Het is februari van dit jaar precies 30 jaar geleden dat een aantal pioniers besloot tot de oprichting van HAPIN. De doelstelling was kort maar krachtig: ‘het behartigen van het welzijn van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voor- malige Nederlands Nieuw-Guinea, door haar alle mogelijke financiele, materiële en morele steun te verlenen’. We zijn nu 30 jaar verder. Er is veel veranderd op Papua. En gelukkig ook veel verbeterd. Er is meer vrijheid gekomen voor het Papuavolk, meer ruimte om zichzelf te kunnen zijn. De autonomiewet is van kracht ge-worden. Maar van een echte vrijheid is nog geen sprake.

De ontwikkeling van Papua staat in de kinderschoenen. Onderwijs is voor velen een onbereikbaar ideaal. Grote delen van het binnenland worden nog geteisterd door ziekten als tuberculose, malaria en lepra. Medische zorg is er niet of is onbetaalbaar voor grote delen van de bevolking.

De eeuwenoude locale ruileconomie is steeds minder bestand tegen de harde wetten van de ‘vrijemarkt’. Kortom, Papua staat vandaag voor een enorme uitdaging. Soms bekruipt je een gevoel van machteloosheid. Maar het geloof, de veerkracht, het geduld en de volharding van de Papua’s zelf zet je weer op het goede been. De bijdrage van HAPIN aan de opbouw van Papua is klein, maar niet onbetekenend. ‘HAPIN is hier belangrijk’, schreef ons onlangs een Nederlandse verpleegkundige met een lange staat van dienst in Papua. Zo’n opmerking zet je werk meteen weer in het juiste perspectief. We doen ook nu weer vrijmoedig een beroep op u. In deze HAPINieuws vragen we aandacht voor een aantal projecten die dringend wachten op uitvoering.

In de regio Jayawijaya is b.v. sprake van een ernstige voedselsituatie waar we graag willen helpen om enige verlichting te brengen.

Wietse Tolsma, directeur.


Een truck voor Aifat

Een belangrijk speerpunt in het beleid van HAPIN is gericht op de z.g. self-help programma’s. Dat betekent dat een betrekkelijk geringe financiele injectie van buiten al kan leiden tot een belangrijke impuls aan de lokale economie. Hele dorpsgemeenschappen profiteren op die wijze van de hogere inkomsten die worden verkregen uit b.v. landbouw en de handel. Die leiden dan weer tot meer investeringen waar meer groepen hun voordeel mee kunnen doen. De effecten zijn snel zichtbaar. Men ervaart wat met goede samenwerking bereikt kan worden, bestreden, de gezondheidszorg verbetert, de kinderen kunnen naar school en zelfs naar de duurdere hogeschool of universiteit.

Een goed voorbeeld van zo’n self-help programma is dat van de boeren van het subdistrict Aifat. Voor de boeren in een zevental dorpen in de Vogelkop (Noordwest Papua) is het een vrijwel onmogelijke opgave hun groenten op tijd in de plaats Sorong op de markt af te leveren. De dorpen liggen in een moeilijk toegankelijk deel van het binnenland. We berichtten u daar in de vorige HN al over. Het transport is onregelmatig, duurt lang en is peperduur. Als de aardnoten, maïs en groenten al op de markt arriveren zijn deze meestal al lang niet vers meer en dus moeilijk verkoopbaar. Een eigen truck, die de slechte wegen kan trotseren, zou een geweldige verbetering zijn. De boeren-families hebben een uitstekend onderbouwd voorstel richting HAPIN gestuurd. We hebben ruim g 18.000 nodig voor de aankoop van een truck. Mogen we deze actie nogmaals onder uw aandacht brengen?


Trouw moet blijken


In Nederland zijn er maar enkelingen die zich het lot van de Papua’s aantrekken. Het is een van de donkerste bladzijden uit de nationale geschiedenis. Een bladzijde die is omgeslagen en die we willen vergeten. Maar er is onrecht geschied en dat onrecht verdwijnt niet; het duurt maar voort. En het gaat niet aan de wereld voorbij. Ik bezocht West-Australië en toen ik van het vliegveld kwam, botste ik bijna aan tegen een blonde Australische in een T-shirt met het opschrift “West-Papua free”. Op het station in Utrecht had ik een ontmoeting met John Rumbiak. Hij was onderweg van Zwitserland naar de VS met in zijn tas documentatie over de schending van de mensenrechten. Ik zei: ‘We moeten Nederland overtuigen’. Hij antwoordde: ‘Holland is the key’. We waren het eens. HAPIN steunt wie in actie komt: tactisch, menslievend, overtuigend.

Dr. C.S.I.J. Lagerberg


Schoon water voor SwaipakWest-Biak – In de kampong Swaipak


(789 inwoners) gaat elke dag veel tijd verloren met het halen van water uit de rivier. De rivier ligt anderhalve kilometer van het dorp en de belasting voor de dorpelingen (vaak de kinderen) is zwaar en vermoeiend. De vrouwen moeten dagelijks een lange tocht maken om de kleren te wassen. Er ligt al geruime tijd een plan klaar om dat anders te regelen. Er is een goede mogelijkheid om schoon en gezond water uit een bron in de bergen af te tappen en rechtstreeks naar het dorp te leiden. Dat plan behelst de aanschaf en aanleg van waterleidingpijpen vanuit de bergen naar het dorp en de installatie van aftappunten. Met de realisatie van deze waterleiding slaat het dorp vele vliegen in één klap: het komt de gezondheid van de bevolking ten goede en er komt meer tijd vrij voor de vrouwen om de tuinen te bewerken en voor de kinderen om naar school te gaan, hun schoolwerk te doen en gewoon lekker te spelen…. Otto Ap uit Zwolle, van oorsprong afkomstig uit deze regio, klopte met het plan bij HAPIN aan. Onze programma-coördinator Desiree van der Krogt bezocht Swaipak in januari en kan niet anders dan de aanvraag van harte bij u aanbevelen. Er is ongeveer € 2300 nodig.


Ansichtkaarten uit Papua

Mevrouw L. Verduijn uit Gouda bestelde de kaarten en stuurde ons de volgende reactie:


‘Toen ik ze in handen had was ik blij verrast, bijna ontroerd. Want ik herkende zo veel, ik was in Nieuw Guinea van sept. 1959 tot eind 1962 en behoorde tot de laatsten die weggingen. Ik zat bij vertrek in het vliegtuig waarin ook nog de toenmalige regent vertrok uit Manokwari. Ik had ook nog een aantal weken ‘bijgetekend’ en gewerkt tijdens het UNTEA-bewind. Prachtige foto’s, jammer om weg te sturen. Daarom zal ik nog maar een serie bestellen. Ik was gesteld geraakt op de Papua’s en vind het vreselijk dat ze het nu zo slecht hebben. Ik lees dan ook trouw uw berichten en leef mee. Veel meer kan ik helaas niet doen, ik ben nu 84 jaar. Ik hoop dat dat aardige volk dat zo van dansen en zingen houdt, ooit eens zelfstandig zal worden. Ik bewonder uw volharding en wens U ook heel veel succes met alles wat u voor onze vrienden zo ver weg doet.’


Nieuwe donateurs gezocht

Helpt u mee ons werk op Papua uit te breiden? Wijs familie, vrienden en bekenden op HAPIN. Informatiefolders zijn op aanvraag leverbaar.Euro aanpassingen

Deze HAPINieuws bereikt u iets eerder dan u van ons gewend bent. Dat komt door de invoering van de euro en de kortere bruikbaarheid van de gulden acceptgirokaart bij onze december nieuwsbrief. Vanaf 1 april a.s. worden de blauwe acceptgiro’s niet meer door de banken verwerkt. De eerstvolgende HAPINieuws verschijnt eind mei.