September 2001


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:

In deze nieuwsbrief is ook het
financieel verslag over 2000
opgenomen


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


De tragedie van Wasior

Op 13 juni van dit jaar doodde een onbekende groep Papua-strijders vijf leden van de Indonesische veiligheids-politie Brimob en een burger in het district Wasior bij Manokwari.

De actie werd gevolgd door een golf van gewelddadige wraaknemingen tegen de burgerbevolking in en rond Wasior. De alerte mensenrechtenorganisatie ELSHAM sloeg alarm en maakte in juli een aantal schokkende feiten wereldkundig. Getuigenverklaringen maakten melding van martelingen in het politiebureau van Wasior door zes leden van de Brimob. Ook werden huizen van verdachte personen in brand gestoken en vijf burgers ontvoerd. Drie van hen zijn nog steeds vermist. Op 26 juni vond men in het oerwoud het vermoorde lichaam van Felis Urbon. Twee dagen later werd Esther Matiopi (28) uit het dorp Yopanggar doodgeschoten en haar driejarig dochtertje Nona ernstig verwond. Het dorpshoofd van Yopanggar, Cornelis Sumuay was weerloos tegen de ernstige mishandelingen die hij moest ondergaan. Een vertegenwoordiger van de protestantse GKI-kerk in Wondama getuigde dat Brimob-soldaten vrijwel alle huizen in Senderawoi, Isui en Wondoboy in brand staken. Als gevolg hiervan ontvluchtten naar schatting vijfduizend burgers in het district Wasior in doodsangst hun dorpen. De voedseltuinen kunnen niet meer worden onderhouden, er kan niet meer worden gejaagd en gevist en de scholen zijn gesloten. Kortom, in het noord-westen van Papua heerst de terreur, de rechteloosheid en de angst. Vrijheden en mensenrechten van tienduizenden vredelievende Papua’s in Wasior, Ransiki, Fak-Fak en Nabire tellen niet bij dit disproportionele tegengeweld. HAPIN schaart zich achter de oproep van ELSHAM om de Indonesische autoriteiten op te roepen een einde te maken aan deze operatie van de Brimob-soldaten. Mensenrechtenorganisaties moeten worden toegelaten in het Wasior-district voor nauwkeurig onderzoek en het wereldkundig maken van de feiten. Dan pas kunnen de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen en kan herhaling worden voorkomen.

Beste Papua-vrienden,

Per 1 juli van dit jaar is HAPIN houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Daarmee is HAPIN algemeen erkend als een steunwaardige stichting. Het keurmerk is een flinke steun in de rug voor onze activiteiten. Deze formele erkenning van financiële betrouwbaarheid geeft ons ruimere mogelijkheden om fondsen te werven. En u, als onze ondersteuners en sympathisanten, kunt uw vrienden, buren, kennissen en familie met nog meer overtuigingskracht overhalen om Papua te promoten. Een groots eiland, met een levenskrachtige, zelfbewuste, cultuurrijke en innemende bevolking. Maar ongeremde exploitatie van bodemschatten, vernietiging van het ecosysteem, schendingen van mensenrechten, discriminatie en de teloorgang van traditionele waarden vormen evenzoveel bedreigingen voor het voortbestaan van de Papua’s.

HAPIN wil vooral luisteren naar de Papua’s en op basis van hun wensen en behoeften een duurzame bijdrage leveren aan de opbouw van een rechtvaardige en welvarende samenleving in Papua. De weg daar naar toe is lang en vraagt veel geduld, kennis en geld. Maar de Papua’s zijn die investering waard. HAPIN werkt voor dat doel nauw samen met andere organisaties in binnen- en buitenland. We dagen ook u uit met ons mee te (blijven) denken en werken. We danken u hartelijk voor uw inzet en betrokkenheid. Mogen we weer op u rekenen?

Drs. W. Tolsma,

programma-coördinator


Een stem voor de Papua’s

Onder het motto ‘Doe iets groots met uw kleingeld!’ houden de Nationale Eurocollecte en Coins for Care vanaf 1 september 2001 tot 1 maart 2002 gezamenlijk een grote landelijke inzamelingsactie van alle Europese munt- en papiergeld. Vanzelfsprekend is ook Nederlands geld van harte welkom. Dat is met de invoering van de Euro immers niet meer te gebruiken. De opbrengst wordt verdeeld over meer dan 100 goede doelen, waaronder HAPIN. Het publiek bepaalt welke doelen het grootste deel krijgen door te stemmen op de website. Alle informatie die u nodig hebt is te vinden op www.nederlandvoorhetgoededoel.nl. Breng vandaag nog op deze site uw stem uit op HAPIN (kijken onder de H) en maak uw omgeving enthousiast om het zelfde te doen. Doen!
De houders van het CBF-keur moeten op het gebied van bestuur, beleid, fondswerving, bestedingen en verslaglegging voldoen aan een aantal strenge regels. Een belangrijk criterium is dat de kosten voor de fondswerving over de laatste drie jaar gemiddeld niet hoger mogen zijn dan 25% van de inkomsten.


Uitgelicht

Martin Luthero heeft lepra, een ziekte die op Papua nog veel voorkomt. Hij heeft kunstbenen en zijn handen gaan ook steeds slechter functioneren. Toch is Luthero niet uit het veld te slaan.

Hij is al jaren dagelijks in zijn (veel te) kleine werkruimte in Sorong te vinden waar hij kunstledematen voor zijn lotgenoten maakt. Hij weet als geen ander wat de mensen nodig hebben. Luthero is een pientere man met een levendige handelsgeest. Veel spullen, zoals hout, mallen, leer, gespen, gereedschappen, gips e.d. moet hij zelf aanschaffen. Die zijn duur omdat het nogal specialistisch materiaal is en bovendien helemaal uit Jakarta moeten komen. Luthero ontving van HAPIN een bijdrage voor de aankoop van materialen voor de bouw van een ruimere werkplaats, waar hij, samen met twee jongens in opleiding, dit specialistische ambacht nog beter kan uitoefenen.


HAPIN bedankt

Ook de afgelopen maanden waren er weer veel mensen in het land in touw voor HAPIN-projecten. We bedanken in het bijzonder

 • de dames Portier en Ireeuw en Eddy Korwa
  voor de organisatie van een HAPIN-informatiemiddag in Den Haag op 25 mei j.l. De opbrengst was ƒ852,10
 • de leerlingen van Scholengemeenschap Guido de Brès in Arnhem.
  Ze wisten maar liefst ƒ6.009,20 in te zamelen. Met de premie van De Wilde Ganzen is de totaalopbrengst ƒ7.764,20, bestemd voor kindertehuis Pelangi I in Abepura (zie foto onder).

 • fam. Ebbenhorst te Hoogland. Ter gelegenheid van de geboorte van zoon Arie bracht de kraamvisite 1500 gulden mee.
 • mevr. C.J. Verloop te Nijkerk.
  De opbrengst van haar verjaardagsfeest was voor HAPIN.
 • de heer R. Sterk te Utrecht.
  Zijn verjaardagsvisite schonk ƒ1.635,– voor een project in de Baliemvallei.
 • Ank en Sieb Veenstra te Wieringerwerf.
  Ze stopten onlangs met hun bedrijf. Na de afscheidsreceptie bleek de bus voor HAPINgevuld met een bedrag van ƒ3.060,38
 • U allemaal
  voor uw bijdragen!

MEER PAPUAJONGEREN AAN DE STUDIE

Bijna dagelijks wordt de namenlijst van Papuastudenten die wachten op een studiebeurs van HAPIN langer. Door een royale gift van 25.000 gulden kunnen we plotseling tientallen studenten extra blij maken.

Ze kunnen het komende studiejaar aan de slag en zich na hun afstuderen als arts, verpleegkundige, landbouwkundige, econoom of civiel ingenieur inzetten voor Papua. Die formule werkt!