December 2001


Inhoud nieuwsbrief:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


PELANGI – 40 jaar

Op 1 oktober was het veertig jaar geleden dat het kindertehuis Pelangi I (Regenboog) in het leven werd geroepen. De twee broers Wind en hun echtgenoten wilden wat doen aan de slechte omstandigheden waaronder veel kinderen in en rond het kuststadje Hollandia moesten leven. De eerste bewoner was het Papuajongetje Hans Sokoy. Zijn moeder was bij de geboorte gestorven, zijn vader verwaarloosde de jongen. Buurtbewoners brachten hem naar het tehuis. Honderden kinderen zijn Hans Sokoy sindsdien naar Pelangi gevolgd. Sinds 1962 berust de leiding bij de familie Itaar. Zij krijgen van tal van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Pelangi nog steeds niet overbodig geworden op Papua. Er zijn nu 35 jonge bewoners van wie de meesten een weinig vrolijk begin van hun leven hebben gekend. Het zijn stuk voor stuk trieste verhalen van verwaarlozing, mishandeling, verslaving en armoede. Er is ook opvangmogelijkheid voor kinderen uit afgelegen dorpen die in Jayapura naar school gaan. De verjaardag van Pelangi werd uitbundig gevierd op het strand bij Jayapura in aanwezigheid van heel veel oud-bewoners die samen met hun man of vrouw en kinderen het feest meemaakten. ëDe steun van HAPIN betekent zo veel voor ons, schrijft Esther Itaar.

Wilt u iedereen in Nederland heel hartelijk bedanken?í

Yusuf Kallem (32) was 9 jaar toen hij in Pelangi I werd gebracht. Hij volgde de middelbare school en kreeg daarna werk op de luchthaven van Sentani. Yusuf is getrouwd en heeft een dochter. In Pelangi is hij nog steeds kind aan huis.


Pro Papua

De Papua’s zijn in het verleden nauwelijks serieus genomen. Met hun vrijheidsverlangens, rechten en identiteit is geen rekening gehouden. In het internationale politieke spel zijn de Papuavolkeren misbruikt en opgeofferd aan de belangen van derden. Een dieptepunt vormde de volksstemming op Papua onder toezicht van de VN in 1969. Nederland stemde in met de uitkomst en koos daarmee vóór Indonesie en tégen de Papua’s.

Nu historici er steeds meer in slagen de bedriegelijke opzet en uitvoering van deze ‘Daad van Vrije Keuze’ te documenteren en te reconstrueren,  wordt het tijd in Den Haag de trom te roeren. De Papua’s kennen hun geschiedenis. Een groot deel van de huidige generatie parlementsleden in Den Haag heeft daar minder last van. De mensen achter de stichting Pro Papua hebben de laatste maanden alle parlementsfracties in de Tweede Kamer onvermoeibaar bestookt met brieven, telefoontjes en e-mails en hen uitgedaagd om op basis van deze feiten  kleur te bekennen. Het nieuwe verkiezingsprogramma  is een goede gelegenheid om  Papua – opnieuw – op de politieke agenda te zetten. Stichting Pro Papua dus. Meer weten? Secretariaat: Noordersingel 13, 9251 BL Bergum, tel. 0511/46443 of e-mail:

dezijlstras@hotmail.comBESTEL
NU EEN SET PRACHTIGE ANSICHTKAARTEN


Van fotoarchiefmateriaal van HAPIN is een set van 8 ansichtkaarten gedrukt met schitterende impressies uit Papua.

De opbrengst van de kaarten komt ten goede aan projecten van HAPIN op Papua.