nb-banner-hor

September 2000


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


HAPIN-projecten een succes!

0009coopMM
De kelompok M.Mula in Wamena (een kelompok is een landbouw-coöperatie waarbij meerdere Papua-families zijn aangesloten) probeert door de verkoop van honing, groenten, vis en vlees zoveel mogelijk inkomsten te verwerven voor de deelnemende leden en daarnaast een eigen polikliniek met apotheek te onderhouden. Het succes van deze formule heeft geleid tot de oprichting van meerdere kelompoks in de wijde omgeving van Wamena. Tot nu toe ontvangen deze groepen nog startsubsidies van HAPIN maar het is de bedoeling op niet al te lange termijn zelfvoorzienend te worden. En dat lijkt te gaan lukken. In Kurima b.v. is men druk bezig met de productie van koffie- bonen, groenten zoals komkommer, wortels, sojabonen, mais, maar ook aardappelen en pinda’s. Verder houdt men er varkens en is er een viskwekerij. Naast de bijdrage van HAPIN is er ook steun van World Vision International. De hoge transport- kosten naar de markt in Wamena vormen nog wel een probleem. Het werkt prijsopdrijvend en de concurrentie is hevig. Hetzelfde geldt voor de kelompok Habbema. Deze 3 groepen Muawa’s met samen zo’n 90 deelnemers leggen zich daarom nu vooral toe op de houtproduktie. De aankoop van een kettingzaag, geschonken door HAPIN, heeft een geweldige stimulans gegeven aan de houtverkoop.De kelompok Waga-Waga (in het noordwesten van de Baliemvallei) ontving ook financiele ondersteuning van HAPIN. De grond is er vruchtbaar en er valt voldoende regen. Van de ontvangen gelden werd o.a. een koffiepelmachine aangeschaft. De koffieproduktie is hier bijzonder winstgevend. Een probleem vormt momenteel de bestrijding van een ziekte in de koffieplant. Het wachten is nu op een effectief bestrijdingsmiddel. Ook worden er geiten, schapen en koeien gefokt. Het vlees wordt goed verkocht aan de autochtone bevolking. Er zijn uiteraard nog tal van kinderziekten die moeten worden overwonnen. HAPIN probeert een externe landbouwkundige in te schakelen om de kelompoks van advies te dienen bij de problemen waar men tegen aan loopt. Maar het enthousiasme en de inzet van de deelnemers van de coöperaties belooft veel voor de toekomst.


up


Beste
Papua-vrienden,

De onstuimige politieke veranderingen in Indonesië en op Papua in het bijzonder hebben een ongekende belangstelling voor onze recente koloniale geschiedenis gewekt. De media storten zich gretig op de ‘Nieuw-Guinea-kwestie’ die in de jaren 50 en 60 onze samenleving in haar greep hield. Krantenkoppen als ‘Verkocht en Verraden’, Het Nederlandse dubbelspel met de Papua’s’ en ‘Papua moet weer op de politieke kaart’ spreken boekdelen. Het weekblad Vrij Nederland concludeerde onlangs, na onderzoek van de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit de zestiger jaren, dat het hoog tijd wordt dat premier Kok en minister Van Aartsen hun verontschuldigingen aan het Papua-volk gaan aanbieden. Maar waarom schrikken we pas nu? De feiten hebben toch doorlopend gesproken? Over de bedriegelijke volksraadpleging van 1969 schrijft VN: ‘de hele wereld wist het en niet alleen de Verenigde Naties maar ook de Nederlandse ministers en parlementariers keken de andere kant op’. Sinds die jaren is die opstelling, op enkele goede uitzonderingen na, nauwelijks veranderd. Pas nu lijkt het tij te keren. Excuses zijn natuurlijk prima, maar maken weinig indruk als het daarbij zou blijven. Laten parlement, regering, ontwikkelingsorganisaties, kerken, universiteiten, culturele instellingen, gemeenten en steden initiatieven nemen om te komen tot nieuwe relaties en samenwerkingsvormen met de Papua-volken. Dat is precies wat zij ook van ons verwachten. Na het Groot Papua Beraad van afgelopen juni moeten we misschien wel zeggen: juíst van ons. U geeft dat, door uw steun aan HAPIN, al handen en voeten. Blijft u vooral helpen. Dank voor uw donaties, groot of klein, uw brieven, telefoontjes en inzet in uw eigen omgeving ten behoeve van de Papua’s. Drs. W. Tolsma, secretaris.


0009autoMM
Een auto voor polikliniek M.Mula te Wamena. Dankzij bijdragen van HAPIN-donateurs, de opbrengst van twee campagnes in Heerenveen en Rijen en een subsidie van de NCDO kon M.Mula voor de patienten- en medicijnenvervoer een auto aankopen. De auto, een Mitsubishi Kuda, heeft een achterbank die kan worden weggeklapt, zodat erruimte is voor een liggende patient. Op de foto de ziekenauto voor het M.Mula gebouw.


WELKOM nieuwe donateurs

De afgelopen maanden mochten we een groot aantal nieuwe donateur noteren. We heten hen graag welkom en danken hen voor het vertrouwen. Uw steun komt als geroepen en maakt een goede voortgang van onze projecten op Papua mogelijk.


HAPIN-publicaties

In reactie op de oproep in HN van mei ontvingen we tientallen verzoeken om informatie. Opvallend was ditmaal het grote aantal leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs dat de Papua’s koos als onderwerp voor het maken van een werkstuk en bij HAPIN materiaal aanvroeg.

We noemen nog even onze belangrijkste uitgaven. De genoemde prijzen zijn excl. portokosten.

U kunt bestellen door gebruik te maken van ons

on-line bestelformulier
! Of per email of briefje bij ons

kantoor
.


 • De Papua’s een vergeten volk

  – lesbrief Voortgezet Onderwijs. ƒ2.50

 • Om een toekomst voor de Papua’s

  – kleinschalige ontwikkelingshulp in context. Red. W. Bakker. ƒ15,-

 • Onrecht, al 25 jaar lang,

  – Zwartboek uit 1987 ter gelegenheid van 25 jaar Indonesisch bestuur. Bevat een schat aan historische gegevens. ƒ 2,50.

 • Irian Jaya, daar woon ik

  – Kleurrijke verhalende poster voor kinderen tot 12 jr. ƒ1,- . Bij grotere afname korting.

 • Refugi, de Papua, vreemdeling tussen niets en nergens

  – 30 jaar mensenrechtenschendingen op Irian Jaya door Dr. C.S.I.J. Lagerberg, 1990. ƒ5,-

 • Kindertehuis Pelangi III te Sorong

  – Actiefolder, geschikt voor jongeren- of schoolproject. Gratis.

 • Jaaroverzicht 1999

  – HAPINieuws mei 2000. Overzicht van HAPIN-projecten in Papua. Geschikt voor gerichte verspreiding. Gratis.


up


Wie doet mee?

Een enthousiaste HAPIN-donateur wil graag in (de regio) Den Haag een bijeenkomst organiseren om de zaak van de Papua’s meer bekendheid te geven. Ze ziet echter vanwege haar leeftijd geen kans om dat alleen te doen en zou daar graag hulp bij hebben.

Belangstelling?

Neem contact op met

HAPIN
.


Papua

De Indonesische president Wahid heeft de provincie Irian Jaya per 1 januari van dit jaar een nieuwe naam gegeven: Papua. Het parlement moet de naamswijziging nog bekrachtigen maar dat zal het al ingeburgerde gebruik van de naam Papua moeilijk meer ongedaan kunnen maken. HAPIN zal dan ook alleen nog maar van Papua of West-Papua spreken.

Voor alle duidelijkheid: Papua New Guinea (een onafhankelijke staat) is de naam voor de oostelijke helft van het eiland Nieuw Guinea.


HAPIN bedankt:

 • Mevr. Claudia Geenen uit Glimmen (Gr.) De opbrengst van een rommelmarkt (1000 gulden) gaat naar HAPIN.
 • Stichting Fides II te Den Haag. We ontvingen (weer) een bedrag van 5000 gulden.
 • Stichting Lichttoren te Monster, voor hun fantastische jaarlijkse steun van 10.000 gulden aan de gehandicaptenschool te Nabire en het internaat Lahai Roi te Serui.
 • Gemeente Graft-De Rijp. Abusievelijk vermeldden we in de vorige HN een foutief bedrag.
 • Bruidspaar Oude Nijhuis te Eerbeek. De opbrengst van hun 25-jarig huwelijksjubileum is bestemd voor het kindertehuis Pelangi III te Sorong.
 • en u allemaal voor uw grote en kleine giften. o


Projecthulp 2000

Uw bijdragen gingen in het tweede kwartaal van dit jaar o.a. naar:

 • Papua-vrouwenconferentie Solidaritas Perrempuan Papua te Biak.
 • Zeekomkommerproject van Maurits Karubaba te Jayapura.
 • Comite Forepin (Forum Reconciliatie Papua’s in Nederland) bijdrage in reis- en verblijfskosten van 3 delegatieleden naar Mubesconferentie (Groot Papuacongres) juni 2000 in Papua.
 • Stichting PapuaVolken (PAVO) Utrecht, voor project Zelfbeschikking
 • Studiebeurzen aan Papua-studenten op Papua, elders in Indonesië en Londen.
 • Papua New Guinea, vluchtelingenkamp Kiunga, internaat voor schoolkinderen en aanschaf prauw met buitenboordmotor en vistuig.
 • Papua New Guinea, vluchtelingenkamp East Awin, 2 kippenfarms, een varkenshouderij en een meubelmakerij.In de vluchtelingenkampen East Awin en Kiunga (PNG) verblijven nog steeds enige duizenden Papua’s uit West-Papua.

|

Gewijzigd: september 2000