nb-banner-hor

Mei 2000


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


De trauma’s van het Papua-volk

De vrijheid voor het Papua-volk lijkt met de komst van het nieuwe millenium opeens een stuk dichterbij. Intussen wordt langzaam een beetje duidelijk wat er in de achter ons liggende jaren onder het Papua-volk is aangericht.

De ontkenning van de Papua-identiteit werd kracht bij gezet door het geweld van een repressief militair apparaat dat systematisch jaar in jaar uit tegen de lokale gemeenschappen werd ingezet. Stukje bij beetje vormt zich een beeld op basis van honderden getuigenverklaringen . Mensenrechtenorganisaties als IHRSTAD beijveren zich intussen om al die verhalen vast te leggen en te documenteren. Het is een verbijsterende werkelijkheid die door de slachtoffers zelf soms nog moeilijk onder woorden is te brengen. Onze programma-coördinator, mevrouw Desiree van der Krogt, reisde de afgelopen maanden door Papua. Ze zocht de slachtoffers op en sprak uitvoerig met hen. Illustratief voor haar bevindingen is de volgende passage uit haar verslag. Het betreft een bezoek aan het dorp Abmisibil, in het Sterrengebergte.


0005desi
“Veel vrouwen zijn gekomen om met mij te praten. We praten van 18.00 uur tot midden in de nacht. Er is ook een aantal oude vrouwen aanwezig, nog geheel traditioneel gekleed, die als matrones de wacht houden over het hele stel. De verhalen zijn indrukwekkend en schokkend, smekend om hulp. Hulp omdat de Nederlanders hun ooit nieuwe waarden en normen hebben bijgebracht. Nu ze helemaal de weg kwijtgeraakt zijn, vragen ze ons hen opnieuw te leren wat we ze vroeger ooit geleerd hebben. In de hoop dat ze toch weer opnieuw hun leven kunnen oppakken. Ik ben hiervan van slag geweest. De manier waarop ze zaten, hun verhalen vertelden van verkrachtingen, de kinderen die geboren worden uit verkrachtingen, de moeders die niet van die kinderen kunnen houden, enorme gewetensvraagstukken m.b.t. het geloof, mensen die van binnen volkomen kapot zijn (zowel geestelijk als lichamelijk). De angst van deze mensen is onbeschrijflijk. Ze zijn kapot van binnen. De kinderen, hun snoetjes, hoe ze kijken als er een tak knapt onder iemand zijn voeten, of als er een ander geluid is dan anders buiten de hut. Het is echt heel naar om te zien als kinderen bang zijn, zelfs bang om te gillen, eigenlijk alleen maar hun adem inhouden, want dat maakt geen geluid.”

HAPIN heeft in reactie op dit bezoek besloten om enkele lokale organisaties financieel te steunen met specifieke projecten in de dorpen Abmisibil, Oksibil en Kiwirok. Die projecten zijn vooral gericht op de verwerking van oorlogstrauma’s en het weer een beetje op orde brengen van het dagelijks leven. Concreet betekent dat geld voor de aankoop van ontspanningsmateriaal zoals volleybalnetten, voetballen, kinderspeelgoed, medicijnen en medische instrumenten. Op termijn wordt meer hulp aan dit bijzondere project overwogen door HAPIN.


Beste Papua-vrienden,

Sinds de verschijning van ons laatste nummer is er veel gebeurd op Papua. Illustratief is de naamswijziging: de oude provincienaam Irian Jaya, is nu geruisloos en wereldwijd vervangen door Papua. Als het aan de Papua’s ligt zal hun zaak de komende jaren prominent in de belangstelling van de internationale gemeenschap komen te staan. De ceremoniele vlaghijsing van de Morgenstervlag op 1 december j.l. in de hoofdstad Jayapura, onder de ogen van leger en politie, was een unieke plechtigheid waarbij velen hun tranen de vrije loop lieten. Na afloop werd het volkslied, Hai tanahku Papua, gezongen. Ditmaal in alle vrede, zonder rondvliegende kogels. Een ongelofelijke gebeurtenis. De verwachtingen zijn hooggespannen. Inmiddels wordt er koortsachtig gezocht naar wegen om tot vormen van politieke organisatie te komen. Dat is een moeizaam proces. De angst en het wantrouwen, zo kenmerkend voor een volk dat jarenlang heeft moeten zuchten onder een bezetter, is diep binnengedrongen in de Papua-samenleving. Er zijn wonden geslagen. Tegelijk is er ook een sfeer van euforie, die soms trekken krijgt van een messiaanse heilsverwachting. Papua-leiders als Tom Beanal en Thijs Eluwai, de kerken en andere maatschappelijke organisaties zullen de komende tijd veel takt en wijsheid nodig hebben om leiding te geven, de onlustgevoelens in de samenleving te kanaliseren en een realistische koers uit te zetten die op een zo breed mogelijke steun kan rekenen vanuit de Papua-gemeenschappen. Er is veel werk te doen. HAPIN wil ook in de nieuwe omstandigheden alle hulp blijven bieden aan de opbouw van Papua. Dat kan als ú ons blijft helpen. Dank voor uw bijdragen in de afgelopen maanden.

Drs. W. Tolsma, secretaris HAPIN


Bij het overlijden van mevrouw Itaar

0005itaar
In december 1999 overleed mevrouw Itaar uit Abepura. De geschiedenis van HAPIN op Nieuw Guinea begon met het steunen van het kindertehuis Pelangi I, dat in de vijftiger jaren door de familie Wind in het leven was geroepen. Na hun vertrek in 1962 werd dit werk overgenomen door mevrouw Itaar. Sindsdien zond HAPIN regelmatig hulpgoederen naar Pelangi I en later volgde ook structurele financiële steun. Mevrouw Itaar was de steun en toeverlaat van honderden ontheemde kinderen die ze in de loop der jaren liefdevol in haar tehuis opnam. Haar liefde, toewijding en onbaatzuchtige inzet voor deze kansloze kinderen en haar innemende persoonlijkheid maakte haar tot de moeder Theresa van de Papua’s.We gedenken haar in dankbare herinnering. Mevrouw Itaar is 79 jaar geworden.


Kabar Baru West Papua

De stichting Studie & Informatie Papua Volken (PAVO) in Utrecht verzorgt sinds een jaar een uitstekend maandelijks overzicht van nieuwsfeiten en commentaren uit en over West Papua. U kunt deze nieuwsbrief, Kabar Baru West Papua, aanvragen bij PAVO, Postbus 801, 3500 AV Utrecht, tel. 030-2763088, e-mail:

PaVo@wxs.nl
.


Bibliotheek Nieuw-Guinea

Mevr. Sophia de Groot uit Amstelveen beschikt over een indrukwekkend assortiment literatuur over en uit Nieuw-Guinea. Er is veel materiaal uit de Nederlandse periode, w.o. kinder- en leerboeken. Ze stelt haar verzameling graag open voor geinteresseerden. De boeken worden niet uitgeleend. Een inventarislijst en nadere informatie is te verkrijgen bij mevr. S. de Groot, tel. 020-6433032.


EEN ONTMOETING

Één van onze donateurs, mevrouw Ien de Vries uit Amsterdam, onlangs op reis in Papua, raakte tijdens een boottocht in gesprek met Johannes Kambu. Een beasiswa (studiebeurs) van HAPIN had het mogelijk gemaakt dat hij economie kon studeren in Surabaya. Na zijn afstuderen kreeg Kambu een prachtige baan als ambtenaar van financiele zaken in Nabire. Mevrouw De Vries kreeg van hem de uitdrukkelijke opdracht de mensen in Nederland te bedanken voor de steun. Bij dezen.

MEER DONATEURS GEVRAAGD!

Eigenlijk hoeft HAPIN bij u geen aanbeveling meer. U kent immers de situatie op Papua. Maar we willen graag meer doen, veel meer. Wilt u helpen? Schakel familie, vrienden, buren, collega’s en kennissen in. Help ons het draagvlak voor ons werk te verbreden door het werven van nieuwe donateurs. Folders nodig? Bel of schrijf het kantoor.


HAPIN bedankt:

 • Stichting Wereldwinkel, Den Haag. De zomeractie in het recreatiecentrum Het Groote Bos bracht maar liefst 5000 gulden op. Het bedrag is bestemd voor de reparatie van het dak van het kindertehuis Pelangi III te Sorong.
 • Mr. Drs. J. van den Brink, directeur GGD en Brandweer te Arnhem. De opbrengst van zijn afscheidsfeest (f. 3000.-) ging naar HAPIN.
 • Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Bennekom. HAPIN staat ook dit jaar weer op het collecte-rooster van de Pastorale Dienst. We ontvingen f.917,70.
 • Gemeente Graft Ð De Rijp, We ontvingen een eerste gift van f.587,50
 • Familie Ebbenhorst, Hoogland. De kraamvisite die kwam voor dochter Hannah deponeerde f. 2725,- in de bus. De collecte bij de doopviering bracht f. 276,55 op. Het geld is overgemaakt naar kindertehuis Pelangi III te Sorong.
 • Scholengemeenschap Guido de Bres, Arnhem. De leerlingen brachten samen het fantastische bedrag van 5632 gulden bijeen. De school sponsort al vele jaren vier kinderen uit Pelangi I in Abepura
 • en de vele, vele anderen.


Projecthulp 2000

Uw bijdragen gingen in de afgelopen maanden naar:

 • Pelangi-internaten te Abepura, Sorong en Wamena
 • Studiebeurzen Papua-studenten in diverse universiteitssteden
 • Kelompoks (landbouwcooperaties) Kurima, Waga-Waga en Pelabaga (verbonden aan polikliniek M.Mula)
 • 3 dorpen in Sterrengebergte, bijdrage aan self-helpprogramma IHRSTAD in samenwerking met de vrouwenorganisatie KKW (Kelompok Kerja Wanita)
 • Timika, omscholingsproject voor vrouwen met aids en prostitutees