nb-banner-hor

December 1999


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


Papua’s bereiden zich voor op eigen bestuur

Zelfbestuur, autonomie of onafhankelijkheid voor Irian Jaya? De Papua’s houden alle opties open. De Papua-gemeenschappen organiseren zich snel, zijn met elkaar in overleg en proberen samen tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Uit dat proces komen tot nu toe twee belangrijke politieke stromingen naar voren: de Lembaga Musyawarah Adat Irian Jaya (de adatleiders) o.l.v. Thijs Eluway en Foreri/team 100 o.l.v. Tom Beanal.

Dat laatste refereert aan de 100 man sterke delegatie van de Papuagemeenschappen die de besprekingen met de regering voert. Bij het totstandkomen van een gezamenlijke positiebepaling worden ook de Papua’s in ballingschap betrokken. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een nationaal congres dat als vertegenwoordigend lichaam van de gehele Papua-bevolking een leider zal kunnen kiezen die in binnen- en buitenland het boegbeeld van West-Papua zal moeten worden. Men verwacht het congres in het voorjaar van volgend jaar te kunnen houden. In Brussel. De Belgische regering heeft toegezegd als gastheer te willen optreden.


Beste Papua-vrienden,


Er lijkt eindelijk ruimte te komen voor de vrijheidsaspiraties van het Papua-volk. De nieuwe president van Indonesië, Wahid, pleit openlijk voor een federatieve staatsvorm waarbij de regio’s een grote mate van zelfstandigheid zullen krijgen. Het lijkt afgelopen met de dictatuur van Jakarta en de knechting van de bevolking van Aceh, Sulawesi, Timor en West-Papua. Het lijden heeft lang geduurd en onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Ook op West-Papua zijn diepe wonden geslagen en bloedt de ziel van het volk. Honderdduizenden lieten in de afgelopen jaren het leven in de strijd tegen de overheersers, kwijnden weg in troosteloze vluchtelingenkampen in buurland Papua New Guinea of weken uit naar het buitenland. De jarenlange terreur en intimidatie ontmoedigde de Papua’s, bracht apathie en onverschilligheid onder jong en oud.

De wereld zweeg toen langzaam zichtbaar werd dat er doelbewust werd gewerkt aan nu de eliminatie van de Papua-identiteit. Veel Papua’s willen nu daarom over niets anders spreken dan een volledig onafhankelijk West-Papua. Anderen manen tot voorzichtigheid en bepleiten de weg van de kleine stappen. Vooraanstaande Papua-leiders als Tom Beanal en Thijs Eluway en de kerken hebben tot nu toe weten te voorkomen dat de verschrikkingen van Oost-Timor zich ook op Irian Jaya voordeden. Tact, wijsheid en geduld zijn nodig om de vrijheid op vreedzame wijze te bereiken. En laten we merken dat we hen daarin steunen.

HAPIN blijft ook in het nieuwe jaar solidair met de Papua’s. Dat betekent steun in woord en daad. U hebt ons in 1999 fantastisch geholpen. Bedankt! We blijven op uw steun rekenen. Fijne feestdagen.

Drs. W. Tolsma, secretaris.


Eerste Papua-minister in Indonesische regering

Freddy Numberi, tot voor kort gouverneur van Irian Jaya, is door president Wahid benoemd als minister voor Optimalisering van het Staatsapparaat. Numberi is de eerste Papua die deel uitmaakt van een Indonesisch kabinet.Onder de vorige presidenten Suharto en Habibie nam Numberi geen blad voor de mond en bekritiseerde vaak de politiek van Jakarta ten aanzien van de Papua’s.


9912numberi
Foto: Oktober 1998. Freddy Numberi (rechts met verentooi)-toen nog gouverneur van Irian Jaya- wordt verwelkomd bij de opening van de polikliniek M.Mula in Wamena. In zijn toespraak toonde hij zich een groot pleitbezorger van het werk van HAPIN voor de Papua’s.


Pelangi III

9912pelang3
Foto: Een blik in de keuken van het kindertehuis Pelangi III in Sorong. Twee bewoners zijn bezig de rijst van vliesjes te ontdoen. Het dak van het huis is al lang lek. HAPIN financiert de renovatie.


Ottis Simopiaref als waarnemer op Oost-Timor

In de maand augustus was Ottis Simopiaref, Papua-balling uit Wageningen, op Oost-Timor. Hij was daar op uitnodiging van het IFET (International Federation for East Timor) om als waarnemer het referendum over de toekomst van Oost-Timor bij te wonen. Ottis heeft de terreur van de Indonesische milities aan den lijve ondervonden en is vanwege de levensbedreigende situatie hals over kop uit de hoofdstad Dili vertrokken. Wat kunnen de Papua’s leren van Oost-Timor? Simopiaref benadrukt de noodzaakt om je niet uit elkaar te laten spelen. “Wat wij Papua’s nu moeten doen is een soort parlement oprichten. Op die manier treden wij met elkaar in contact. Zo kunnen we veel meer doen dan onafhankelijk strijdende partijen. Een goed voorbeeld is het team 100, een groep van honderd Papua’s die in februari met de president van Indonesië heeft gesproken. Het vertegenwoordigd een brede laag van de bevolking”.


Truck vluchtelingenkamp East Awin


Deze motortruck is mede met financiële hulp van HAPIN en de stichting Oecumenische Hulp (SOH) gekocht. De truck wordt ingezet voor het vervoer van personen en handelswaar van en naar het vluchtelingenkamp East Awin/Kiunga. De kampen liggen op grote afstand van de bewoonde wereld. De auto is daarom van levensbelang voor de duizenden vergeten vluchtelingen uit Irian Jaya.

9912truckEA


Rapádaba

Een dezer dagen verschijnt het boek Rapadaba, geschreven door de fransiscaner pater Joop Sierat, filosoof en theoloog. Hij vertrok in 1965 als missionaris naar Irian Jaya en werkte er tot 1974. Wat hij er meemaakte heeft hij beschreven in zijn boek Rapadaba. Het is zijn gesprek op een stille plek vlak bij de Wisselmeren, op een berg waar een oude boom staat. Die fungeert als zijn gespreks- en gedachtenpartner. De boom is eigenlijk zijn geweten. Het boek kost fl. 49,90, telt 420 pagina’s en is rijk geillustreerd met zwart/wit foto’s. Verkrijgbaar bij de boekhandel (isbn 90 73304 67 9) of rechtstreeks bij uitgever Bonneville, Dorpsstraat 13, 1861 KT Bergen, tel. 072-5813833.


Desiree van der Krogt (HAPIN) naar Irian Jaya

Op 21 november is Desiree van der Krogt, voor ruim twee maanden vertrokken naar Irian Jaya. Desiree, verpleegkundige en werkzaam bij het cos (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking afdeling Noord-Holland/Noord), werkt al sinds 1996 als vrijwilliger voor hapin. Ze is voor de duur van ruim twee maanden aan hapin uitgeleend. Ze heeft eerder onderzoek gedaan op het gebied van de inheemse gezondheidszorg in de Baliemvallei en raakte op die wijze betrokken bij de bouw van de polikliniek m.mula in Wamena. Desiree zal een bijdrage leveren aan de organisatorische uitbouw van ons hulpprogramma en contacten onderhouden met lokale niet-gouvernementele organisaties.

9912desi
Foto: Desiree van der Krogt temidden van enkele bestuursleden van de kolompok Kurima.


Gemeente Graft-De Rijp voert actie voor de Papua’s

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Graft-De Rijp hebben besloten HAPIN met ingang van 1999 jaarlijks een subsidie te verstrekken van fl. 3000,00.Het geld zal worden gebruikt voor een speciaal daarvoor aan te wijzen HAPIN-project op Irian Jaya. Het is ook de bedoeling de scholen in de gemeente hier bij te betrekken. We zijn bijzonder blij met dit initiatief van de gemeente Graft-De Rijp en hopen dat er meer gemeenten volgen.


Mr. K.Th.M. van Rijckevorsel overleden

Afgelopen oktober overleed Mr. Karel van Rijckevorsel, lid van het comité van aanbeveling van HAPIN. Als kamerlid voor de KVP (1952-1967) maar ook in de jaren daarna, heeft hij zich ingezet voor het recht van het Papua-volk op een plaats in de volkerengemeenschap. We verliezen in hem een warm pleitbezorger van de Papua-zaak.


projecthulp 1999

Uw geld werd in het derde en vierde kwartaal van dit jaar o.a. besteed aan:

  • IHRSTAD, een Papua-organisatie te Jayapura, voor onderzoek naar schendingen van mensenrechten op Biak en te Mapnduma;
  • Voorbereidend Comité Nationaal Congres, een delegatie afgevaardigd door de Papua-gemeenschap in Nederland reisde enige malen naar Indonesië voor consultaties met Papua-leiders op Irian Jaya in verband met de snelle politieke veranderingen;
  • Yayasan Lembagan Pelayanan Injil te Abepura, naaicursus voor vrouwen;
  • vervanging golfplaten dakbedekking kindertehuis Pelangi III te Sorong;
  • steun aan gevangenen in Surabaya;
  • Yayasan Mesiri Ronari te Jayapura; vrouwen van het eiland Serui krijgen cursus in het maken van kleding.
  • subsidie aan PAVO, bijdrage in kosten overkomst Papua-delegatie VN/Geneve en Nederland;
  • steun internaten Wamena, Sorong en Abepura, Serui.

 


9912hapinboot

De stichting Makedonia ontving van HAPIN een bijdrage voor de aanschaf van een prauw met buitenboordmotor. Er kan nu in de buitenwateren van de baai van Jayapura worden gevist. Ones Waromi van Makedonia zond ons deze foto. Let u op de naam van de prauw.


Tekst: december 1999