nb-banner-hor

September 1999


Inhoud nieuwsbrief:


Foto’s:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


1 juli bevrijdingsdag


Op 1 juli 1971 proclameerde Seth J. Rumkorem de “onafhankelijke en democratische republiek West-Papua”. Veel Papua-ballingen in het buitenland grepen jarenlang deze gebeurtenis aan om op de eerste juli hun streven naar vrijheid en zelfstandigheid kenbaar te maken.

Na de grote veranderingen die met het vertrek van president Soeharto op gang kwamen, laten nu ook de Papua’s in West-Papua zelf van zich horen. Ook en vooral op en rond 1 juli. Politie en leger zijn op hun hoede. Een bericht uit de Jakarta Post van 2 juli j.l.

Jayapura, Irian Jaya

Tientallen inwoners van het afgelegen subdistrict Ganyem, ongeveer 100 kilometer ten westen van Jayapura, negeerden een waarschuwing van de politie om de vlag van West-Papua neer te halen. De hele dag probeerden leger en politie de mensen te overtuigen om hun orders te gehoorzamen.

Ze waarschuwden voor hard optreden tegen de onwillige bevolking. Een studentenleider, Samuel Yaru, verklaarde dat het de veiligheidsautoriteiten niet toekwam de mensen het recht op de Morgenster (de vlag van West-Papua, wt) te ontzeggen.

Op de campus van de Cenderawasih Universiteit in Jayapura herdachten honderden studenten op 1 juli de dood van Steven Suripaty. Hij was vorig jaar doodgeschoten tijdens een demonstratie voor onafhankelijkheid van West-Papua. Op centraal Java demonstreerden 50 Papua-studenten vreedzaam voor onafhankelijkheid van Irian Jaya en Oost-Timor. Ze verspreidden pamfletten waarin het vertrek van het Indonesische leger werd geëist en de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen.

De laatste maanden bereiken ons dit soort berichten uit West-Papua steeds frequenter. De communicatie met het gebied wordt beter en sneller, dankzij e-mail. De vaderlandse media doen er -helaas- nog veel te weinig mee.


Beste Papua-vrienden,

Reizigers die terugkeren uit Irian Jaya melden ons met enige regelmaat dat ze zijn geschrokken van de schrijnende levensomstandigheden van de Papua’s. De eigen waarneming van de kleine en grote discriminatie die de hele samenleving doortrekt is een schokkende ervaring. Het motiveert ons steeds weer tot een grotere inspanning.

Niemand weet hoe de ontwikkelingen voor de Papua’s zullen uitpakken. Zal een nieuwe president gehoor geven aan de diepste wens van het Papua-volk? Of moet alles opnieuw ondergeschikt worden gemaakt aan de ideologie van de staatseenheid?

De Papua’s zelf zijn actief in het zoeken naar een gemeenschappelijke positiebepaling. Foreri, het forum voor verzoening op Irian Jaya waarin tientallen Papua-leiders uit alle lagen van de samenleving zijn vertegenwoordigd, slaagt er in toenemende mate in de interne verschillen te overbruggen en een gemeenschappelijk appèl richting Jakarta te formuleren. Hun woordvoerder, Tom Beanal, heeft onlangs, tijdens een bezoek aan Nederland, een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het bewaren van de eenheid onder de Papua’s en tevens een beroep gedaan op de Nederlandse politici en bevolking de onderdrukte Papua’s te hulp te komen.

De nieuwe wind op West-Papua laat ook ons werk niet ongemoeid. HAPIN moet op die veranderende situatie inspelen en is alert in het zoeken naar nieuwe wegen om de hulpverlening te organiseren.Ook onze groei noodzaakt ons nog dieper verankering te zoeken in de samenleving van West-Papua. Hartelijk dank voor uw grote betrokkenheid en loyaliteit zoals die tot uitdrukking kwamen in uw bijdragen in de afgelopen maanden.

Drs. W. Tolsma, secretaris.

9909tbc


Tuberculose.

In het westen zo goed als verdwenen. Op Irian Jaya is het nog een volksziekte. Dr. John Manansang (Sentani) ontfermt zich over een jonge patient. De Papua-moeder moest dagen lopen om de kliniek van de dokter te bereiken. Genezing is goed mogelijk mits men op tijd is en zich stipt aan de medische voorschriften houdt. Dat laatste is nog vaak een moeilijke opgave.


Agenda:

Voorthuizen: 12 oktober 1999.

HAPIN-avond. Informatieve avond over West-Papua (Irian Jaya). Plaats: Kerkgebouw Gereformeerde Kerk, Koninginnelaan 2 (in het centrum, tegenover Blokker). Zaal open en koffie vanaf 19.45 uur. Aanvang: 20.00 uur. Wilt u een dergelijke bijeenkomst in uw woonplaats organiseren? Neem contact met ons op. We helpen u met raad en daad.


HAPIN bedankt:

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei, Bennekom. De collecte-opbrengsten (fl. 1.012,50) worden bestemd voor de polikliniek m.mula.
 • de stichting Fides ii. Ze maakten opnieuw fl. 5000,00 over voor m.mula.
 • de stichting Lichttoren te Monster. Voor hun vaste bijdragen aan de school voor gehandicapten in Nabire en het internaat Lahai Roi in Serui.
 • Piet Zevenbergen, Ria Trots, Niek van der Horst en Iko Zijlstra. Voor de organisatie van twee fantastische culturele avonden in resp. Rijen en Heerenveen.
 • de Wereldwinkel Het Groote Bos in Doorn. Voor hun zomeractie ten bate van Pelangi iii te Sorong.
 • het bruidspaar De Kok in Goes. Voor hun 40-jarig huwelijksjubileumgift.
 • en de vele, vele anderen.


Projecthulp 1999

Uw geld werd het tweede kwartaal van dit jaar o.a. besteed aan:

 • stichting Papua Volken (PAVO) voor het organiseren van een seminar over Zelfbeschikking voor de Papua’s;
 • financiele steun aan de stichting F.C. Kamma voor het aankopen van een gebouw voor opvang en begeleiding van Papua-jongeren in Sorong (Vogelkop);
 • bijdrage verblijfkosten Papua-delegatie in Nederland t.g.v. bezoek Haagse Vredesconferentie april 1999;
 • een auto voor de polikliniek M.Mula te Wamena;
 • de culturele Papua-groep Sampari voor optredens in Nederland;
 • uitgaven voor o.a. schoolgelden seizoen 1999Ð2000 voor de kinderen van internaten Pelangi I t/m III te Abepura, Wamena en Sorong.


Lectuur

 • Bundel Om een toekomst voor de Papua’s, fl. 15,00
 • Zwartboek Onrecht, al 25 jaar, fl. 2,50
 • Lesbrief De Papua’s, een vergeten volk, fl. 2,50
 • Irian Jaya, daar woon ik, fl. 2,Ð prachtige kleurenposter met tekst voor kinderen tot 12 jaar, korting bij grotere afname;
 • Hapin-informatiefolder, gratis
 • Extra nummers Hapinieuws, gratis
 • Projectleaflet Kindertehuis Pelangi III, gratis

Alle prijzen excl. verzendkosten. Te bestellen per fax/post/e-mail of telefoon bij het secretariaat. Stuur geen geld. U ontvangt een acceptgiro.


Dr. Clemens Manyakori

9909drCM
Dr. Manyakori is longspecialist in Jayapura. Deze Papua-arts, afgestudeerd met steun van HAPIN, heeft zijn handen vol aan de bestrijding van longziekten. De Papua-bevolking, zeker in de binnenlanden, lijdt er zwaar onder. Om de ziekte te voorkomen zijn intensieve en regelmatige voorlichtingscampagnes nodig die ook de meest afgelegen dorpen kunnen bereiken. Het overheidsgeld komt vaak niet op de goede plaats terecht door inefficiency en corruptie. Dokter Manyakori zou dolgraag een eigen kliniek voor longziekten in Sentani opzetten als uitvalsbasis voor een grootschalige bestrijdingscampagne en vraagt hulp vanuit Nederland. Doet u mee?


Een auto voor M.Mula

In hn van december j.l. riepen we u op om de Papua-poli m.mula in Wamena te helpen aan een auto voor het vervoeren van patienten en medicijnen. We kregen tal van positieve reacties. Actieve hapin-groepen in Heerenveen en Rijen belegden goed bezochte bijeenkomsten en organiseerden spontaan een financiele actie. Uw bijdragen komen daar nog bij. Dit bedrag zal zoals het er nu naar uitziet worden verdubbeld door een subsidie van de Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ncdo). Dat betekent dat ons streefbedrag (rond de fl. 30.000,-) ruimschoots is gehaald. m.mula krijgt zijn auto. Alle gevers hartelijk dank.

 

0099stand
De

Hapin
informatie stand is steeds vaker op reis. OP 1 mei waren we in Arnhem te gast bij een reunie van het korps Mariniers dat dienst deed in Nieuw-Guinea in 1959-1962.