September 1998


Inhoud nieuwsbrief:


Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.


De Papua’s en wij

Er bestaan historische banden tussen West-Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) en ons land. Voor velen van u zijn de herinneringen aan die tijd nog altijd levend. De ontmoeting met de Papua’s laat je immers nooit meer los. Veel Papua’s hebben tot op de dag van vandaag dezelfde gevoelens.

Uit de brieven en telefoontjes die ons van beide kanten bereiken spreekt een hartelijke wederzijdse verbondenheid en betrokkenheid. Nu het politieke klimaat in Indonesië (en Irian Jaya) snel verandert kijkt men in West-Papua weer met bijzondere aandacht richting Nederland.

Er komen nieuwe mogelijkheden en kansen voor ons land om de Papua’s te helpen in de opbouw van hun prachtig eiland. We verwachten in dat opzicht initiatieven van onze nieuwe regering. Ontwikkelingsorganisaties staan in de startblokken om hun werk in Indonesië, inclusief Irian Jaya, te hervatten. Hapin gaat verder met verdubbelde inzet. Wij zijn er zeker van dat u, juist in deze turbulente tijden, naast en achter de Papua’s staat.


Beste Papua-vrienden,


Het zijn moeilijke en spannende tijden voor Indonesië en in het bijzonder voor West-Papua (Irian Jaya). De economische crisis in Azie komt ook voor de Papua-bevolking hard aan. Het leven is -verleven geworden. Het vertrek van president Suharto, gevolgd door het aantreden van Habibie heeft een golf van spontane reacties ontketend. In de straten van Jayapura, Timika, Wamena, Sorong en op Biak wordt de leuze “Papua Merdeka” (Vrij Papua) weer openlijk aangeheven. In Jayapura kostte dat op 4 juli de student Steven Suripaty het leven toen een soldaat van het Indonesische leger het vuur opende op demonstrerende Papua’s. In de wateren rond Biak werden begin juli de ontzielde lichamen van 23 Papua’s aangetroffen. De eerste lezing van de autoriteiten luidde dat het hier om slachtoffers van de vloedgolf in het buurland Papua New Guinea zou gaan.

Maar op West-Papua wist men wel beter. Biak was dagenlang het toneel van betogingen en vlag hijsingen. Het leger maakte er een hardhandig einde aan en arresteerde tientallen Papua’s. Op Biak is de sfeer nog zeer gespannen en heerst de angst. Vanuit Irian Jaya reizen delegaties met vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking naar Jakarta om meer vrijheid voor de volkeren van West-Papua te bepleiten. Het lijkt er op dat er nu voor het eerst ook echt wordt geluisterd. Er gloort hoop. HAPIN hoopt vurig dat de Papua’s nu eindelijk recht zal worden gedaan. Een leven in vrijheid en vrede, zonder vrees, discriminatie en geweld. Uw belangstelling in de vorm van brieven, telefoontjes en giften (klein en groot) is weer een geweldige stimulans voor ons om door te gaan. Bedankt. De Papua’s rekenen op ons, op U. Juist nu.

Drs. W. Tolsma, secretaris.


School voor gehandicapten Nabire


Voor veel Papua-kinderen, vooral uit het binnenland van Irian Jaya, is er geen of onregelmatig onderwijs. Voor kinderen met speciale problemen zijn er vrijwel geen voorzieningen. De stichting abt in Nabire ziet toch kans met kunst- en vliegwerk voor enkele lichamelijk enverstandelijk gehandicapte kinderen nog iets te doen. Maar er is te weinig geld om regelmatig deskundig personeel in te zetten en goede leermethodes aan te schaffen. Hapin steunt dit voor Irian Jaya unieke onderwijs en onderzoekt of uitbreiding van de hulp mogelijk is.


Naamsverwarring?

Er bestaat zo nu en dan misverstand over onze naam en ons adres. Er zijn maar liefst drie namen in omloop: HAPIN, Stichting Hulp aan Papua’s in Nood en Papuafonds. De eerste naam is de afkorting van de tweede. Alle drie de namen kunt u gebruiken bij het overmaken van uw giften. Zie ook de

contact pagina


Congresbundel


De bundel met de referaten

van ons congres “Om een toekomst van de Papua’s” (november 1997) kunt u bij ons secretariaat bestellen. Het boekje behandelt allerlei aspecten van de samenleving van West-Papua en is zeer informatief. Zodra de bundel gereed is sturen we u deze toe. De prijs is F 15,- excl. de verzendkosten. We sturen een acceptgirokaart mee


Polikliniek M.Mula


Pater Frans Lieshout van het bisdom Jayapura, die nauw bij de bouw van de polikliniek in Wamena is betrokken, is enthousiast over de grote betrokkenheid van de Dani- Papua’s bij de kliniek. Het ziekenhuis draagt volgens hem bij aan het zelfrespect van de Papua’s. Het versterkt hun gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid. Ook de andere bevolkingsgroepen merken dat de cultuur-eigen en menselijke benadering van de patienten de gezondheids zorg ten goede komt en de zieke eerder beter maakt. Daarnaast is het goed om te zien dat de plaatselijke Papua- gemeenschap zich verantwoordelijk weet voor de polikliniek. Klein en groot droegen, vaak letterlijk, hun eigen steentje bij aan de bouw. Samen zullen ze er hun best voor doen dat (in de nabije toekomst) M.Mula zonder steun van buitenaf kan functioneren. Met andere woorden: de betekenis van de bouw van dit ziekenhuis is veel groter dan alleen een verbetering van de gezondheidszorg in de Baliem.


projecthulp 1998

Uw geld werd het tweede kwartaal van 1998 o.a. besteed aan:


 • bijdrage voor bezoek Papua-delegatie uit Irian Jaya aan president Habibie;

 • steun aan vier internaten/kindertehuizen in Wamena, Sorong, Abepura (Yayasan Filadelfia) en Serui

 • (Yayasan Lahai Roi);

 • organisatie voor ontwikkeling plattelandsvrouwen Ibi Min te Jayapura;

 • veehouderijproject Yayasan Onago bij Nabire;

 • werkgroep ABT Esther (Yosephin), project Naaicursussen;

 • school voor buitengewoon onderwijs “Petra” (lichamelijk en mentaal gehandicapten) te Nabire;

 • Yayasan Huseloma te Holkima (Baliemvallei), asrama voor bejaarden en wezen. Steun bestemd voor de watervoorziening;

 • Yayasan Yapsel te Merauke, steun voor bouw aan gemeenschapshuis;

 • veeteeltproject Erari te Serui;

 • studiebeurzen voor Papuastudenten aan diverse universiteiten en hogescholen in Indonesië.

(Het woord “yayasan” betekent: stichting. Een “asrama” is een internaat.)


HAPIN bedankt:

 • de diakonie van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Veenendaal (Bethelkerk). We ontvingen F.3859,85 voor M.Mula.
 • de stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp. Hapin ontving F 2000,- bestemd voor de organisatie voor ontwikkeling van plattelandsvrouwen Ibi Min te Jayapura.
 • de Samen Op Weg-gemeente van Angelslo/Emmerhout en Emmerschans. Een deel van de opbrengst van het verjaardagsfonds wordt bestemd voor het werk van hapin.
 • de diaconie van de Kloosterkerk in Den Haag. De septembercollecten gaan naar de polikliniek M.Mula.
 • de stichting Fides II te Oegstgeest. Ze maakten F 5000,- over voor het werk van Hapin.
 • alle donateurs, voor hun bijdragen, van klein tot groot.