Mei 1998

Inhoud HapiNieuws mei ’98

Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Beste Papua-vrienden,

In deze HapiNieuws informeren we u graag weer over onze activiteiten van de afgelopen maanden en bieden we u ons tweede jaaroverzicht aan. Het in aantal kleine Papuavolk dreigt in de vergetelheid te raken. Het is daarom bemoedigend dat er op verschillende plaatsen in het land initiatieven worden ondernomen om het publiek te laten zien wat er zich in West-Papua anno 1998 afspeelt en wat we samen kunnen doen om het tij te keren. Hartelijk dank voor uw giften, donaties en andere ondersteunende bijdragen. Welkom aan alle nieuwe donateurs.

De financiële actie voor de bouw van de polikliniek M.Mula in de Baliem is een groot succes geworden. Het gebouw staatin de stijgers en kan in juni gereed zijn. Toen het groene licht voor de start van de bouw in Wamena bekend werd, was er diepe ontroering onder de Dani-Papua’s van M.Mula. De droogte en de honger hebben in de Baliem hard toegslagen. Onze medewerkster, Desiree van der Krogt, die recent tweemaanden in het gebied verbleed, constateerde dat veel mensen ziek zijn en sterk vermagerd. De bevolking lijkt uitgeput en men heeft weinig kracht en energie over om te werken. De economischecrisis die Indonesië teistert maaket de aankoop van voedsel, laat staan peperdure medicijnen vrijwel onmogelijk. De voedsel situatie lijkt zich op termijn iets te verbeteren. De komende maanden kan er weer geoogst worden.

Voorlopig blijft de bevolking kwetsbaar. Daarom moeten we blijven helpen. In geval van acute noodhulp maar ook in de vorm van projectsteun van meer duurzame aard.

Mogen we weer op u rekenen?

Drs. W. Tolsma

Bouw
poli M.Mula in

Wamena van start

Nadat het bestuur van M.Mula van HAPIN bericht had gekregen dat er geen belemmeringen meer bestonden voor de bouw van het kleine ziekenhuis is men onmiddelijk enthousiast aan de slag gegaan. Op dit moment is driekwart van het project gereed.

Foto: Eindelijk is het zover: de fundering voor de poli M.Mula in Wamena kan worden gelegd.

M.Mula heeft dringend behoefte aan dit nieuwe gebouw. De Dani-Papua’s komen van heinde en verre om bij M.Mula te worden behandeld voor aandoeningen als malaria, luchtweginfecties, huidziekten en brandwonden. Patienten – vaak ernstig ziek en verzwakt – hebben er soms een week lopen voor over om de kliniek te bereiken. Het plaatselijke overheidsziekenhuis wordt gemeden door de Papua’s. Er is nauwelijks aandacht voor de mens achter de ziekte. De Indonesische artsen en het verplegend personeel spreken de taal van de Dani’s niet en stellen om die reden vaak de verkeerde diagnose.

De gevolgen van de landurige droogte in delen van de Baliem heeft de toeloop van patienten vergroot. Het gebrek aan mediecijnen bij M.Mula is schrijnend. HAPIN heeft de stichting Lichttoren bereid gevonden een bedrag van f 2.000,- ter beschikking te stellen voor de aankoop van medicijnen voor de kliniek en de tien dependances in de verder gelegen dorpen. Daarmee is voorlopig de lucht een beetje geklaard. De oude behandelruimtes in de traditionele honai’s zullen dienst gaan doen als slaapplaatsvoor patienten die van ver komen, maar geen directe verpleging nodig hebben

Het is de bedoeling dat het ziekenhuis zich zelf helemaal zal gaan bedruipen uit de opbrengsten van de varkenshouderij, de verkoop van eieren, bijenhoning, en groente, om maar enkele van de activeiten van de cooperatie M.Mula te noemen. Maar zover is het nog niet. Voorlopig blijft uw hulp, onze hulp nog hard nodig.

Op Irian Jaya verwachten de Papua’s veel van de steun uit Nederland. Niet om afhankelijk te blijven, maar om onafhankelijk te worden. Daarom: onderwijs voor de kinderen, medische zorg, werk om je gezin te onderhouden. Kortom: perspectief op een menswaardig bestaan. Doe mee. Bouw mee aan een toekomst voor de Papua’s!

Donaties en giften

Er bestaan geen vaste donatie verplichtingen bij HAPIN. De hoogte en de frequentie van overmaking bepaalt u helemaal zelf. Wel is natuurlijk de mogelijkheid dat u ons machtigt om een of meerdere malen per jaar een vast bedrag van uw rekening af te schrijven.

Voorlichting/ advertenties

Wilt u een avond over West Papua beleggen voor uw vereniging, club, kerkelijke gemeente of vriendenkring? HAPIN biedt u alle medewerking aan. We kunnen ook zorgen voor een avondvullend programma. Ook kunt u ons helpen door het laten plaatsen van kleine en goedkope advertenties in plaatselijke kranten. Wij zorgen voor het materiaal en nemen de kosten voor onze rekening. Neem contact op met ons secretariaat.

Vrijwilligers gevraagd

Hapin zou graag in contact komen met een enthousiaste vrijwilliger die bereid is voorlichtingsactiviteiten te coördineren en mee uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van onze campagne is het onderwijs. We willen graag werken aan de ontwikkeling van lesmateriaal en het opzetten en begeleiden van projecten op scholen.

Belangstelling? Bel of schrijf naar ons secretariaat

Congresbundel November Manifestatie

Het verslag van onze manifestatie van 8 november 1997 “Om een toekomst voor de Papua’s is verschenen.

De bundel bevat een weerslag van alle referaten en verslagen van de bijeenkomsten van de SPANerse werkgroepen. Ook is een boeiende bijdrage opgenomen over de gezondheidszorg in de Baliem van onze medewerkster, Desiree van der Krogt. U kunt de bundel bestellen bij ons secretariaat. De prijs bedraagt 15 gulden, exclusief portokosten. Betaalt u nog niets. We sturen een acceptgirokaart mee.

Hapin helpt de Stichting Ibi Min inJayapura. Ibi Min houdt zich o.a. bezig met de opleiding van instructeurs voor naaicursussen voor dorpsvrouwen.

projecthulp 1998

Uw geld werd in het eerste kwartaal van 1998 o.a. besteed aan:

  • hulp aan vluchtelingen uit West-Papua in Papua Nieuw Guinea in verband met de ernstige droogte;
  • zending tweede hands kleding naar vluchtelingen PNG;
  • een draagbare zaagmachine t.b.v. vluchtelingen-comitee in Vanimo (PNG). Met de machine kunnen planken voor huizenbouw uit boomstammen worden gezaagd. Dit bespaart hoge transportkosten.
  • bouw polikliniek M.Mula in de baliemvallei

Foto: Een sterk vermagerde Dani-Papua inde Baliem. De foto is gemaakt in oktober 1997.

HAPIN bedankt:

  • de leerlingen van scholengemeenschap Guido de Bres te ArnhemZe lieten hun schaatsrondes op de kunstijsbaan Triavium te Nijmegen sponsoren door familie, vrienden en bekenden. De opbrengst bedroeg ruim f8.500,- en is bestemd voor de kinderen van het internaat Pelangi I te Jayapura. De busmaatschappij Midnet zorgde voor gratis vervoer.
  • de stichting Lichttoren te MonsterHet bestuur stelde f 7.000,- beschikbaar voor bouwkundige reparaties aan het internaat Pelangi II te Wamena en de aankoop van medicijnen voor de polikliniek M.Mula in dezelfde plaats.
  • het ziekenhuis De Gelderse Vallei te Bennekom.De opbrengst van de collecten van de kerkdiensten wordt bestemd voor de actie M.Mula.
  • Piet Zevenbergen en Ria Trots uit Rijen.Ze organiseerden op 28 maart 1998 een zer geslaagde bijeenkomst ten bate van HAPIN in cultureel centrum De Boodschap in hun woonplaats. Ruim 350 mensen maakten kennis met de Papua-cultuur en het werk van HAPIN. Velen schreven zich in als nieuwe HAPIN-donateur.