December 1997


Inhoud HapiNieuws:

Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief is tevens het

financieël verslag over 1996

opgenomen. Dit staat op een aparte pagina.


Honger en droogte in West-Papua

De voedseltuinen zijn verlaten en bieden een trieste aanblik. De aardappelknollen zijn in de kurkdroge grond verschrompeld. Al bijna 10 maanden heeft het niet geregend. Irian Jaya wordt getroffen door de ergste droogte sinds mensenheugenis.

Er is dit jaar geen oogst in het district Jayawijaya. In 231 van de 269 dorpen van deze grote provincie in centraal Irian Jaya is de voedselsituatie kritiek en zijn de dorpelingen lichamelijk uitgeput.

Slecht drinkwater maakt de bevolking ziek en de bittere kou ’s nachts veroorzaakt allerlei problemen aan de luchtwegen bij de mensen.Vooral veel vrouwen en kleine kinderen zijn er ernstig aan toe. Volgens de heer Wenas, de bupati van het gebied (een soort commissaris van de koningin) zijn er 90.000 levens in gevaar.

Inmiddels is de hulpverlening goed op gang gekomen, vooral uit Australie en de Verenigde Staten. Een groot probleem blijft echter om het voedsel, de kleding en de medicijnen boven de afgelegen bergdorpen af te werpen. De weersomstandigheden hinderen de vliegtuigjes en helicopters aanzienlijk. Daar komt nog bij dat sommige dorpen met elkaar in oorlog zijn geraakt bij de verdeling van het voedsel. HAPIN heeft voorlopig voor 5000 gulden aan voedsel en medicijnen bijgedragen.

HAPIN-adviseur Lieshout in Jayapura waarschuwt om de getroffen bevolking niet te vergeten zodra de eerste nood is gelenigd. De eerstkomende 3 tot 6 maanden zullen volgens hem kritiek worden. De nieuwe oogst zal veel langer op zich laten wachten omdat er nu niet ingezaaid kan worden. HAPIN zal binnenkort nieuwe initiatieven nemen om de bevolking te helpen. Er is ook (voedsel)hulp verstrekt aan Papua New Guinea.


Beste Papua-vrienden,

De langdurige droogte in West-Papua dreigt nu ernstige gevolgen voor de bevolking van het centrale bergland te krijgen. Sinds maart dit jaar is er in het district Jayawijaya (een gebied van ruim 5000 vierkante kilometer) geen druppel regen meer gevallen. De voedseltuinen leveren niets op, maar ook kunnen er geen aardappelknollen gepoot worden voor de nieuwe oogst. HAPIN stelt zich regelmatig op de hoogte van de actuele situatie en neemt intussen deel aan de hulpverlening aan de hongerende bevolking. U leest er in dit nummer over.

Onze manifestatie van 8 november ‘Om een toekomst voor de Papua’s’ ter gelegenheid van 25 jaar HAPIN kan geslaagd genoemd worden, ook al was de actuele noodsituatie op Irian Jaya niet uit de gedachten van de bezoekers. In het ochtendprogramma hielden ruim 100 deelnemers zich in kleine groepen intensief bezig met knelpunten die zich bij kleinschalige hulpverlening voordoen.

Het goedbezochte middagprogramma bood voor elk wat wils: voordrachten, films, dans en muziek. Ook de media waren present. Het is van groot belang de belangstelling voor het volk van West-Papua levend te houden. De aandacht dreigt weer zo gemakkelijk weg te zakken. Aan u en ons de opdracht om dat te voorkomen.

Heel veel dank voor uw grote en kleine bijdragen, uw meedenken en meewerken. Ook dit keer waren er weer verrassende reacties. Zoals een jonge moeder die de kraamvisite vroeg om de feestgift aan HAPIN over te maken. Of die vorstelijke overmaking van f 5.000.– voor de malaria-kliniek van dokter Marani in Sorong. Nogmaals dank.

We blijven op u rekenen. Ook in het nieuwe jaar. Fijne feestdagen toegewenst.

Drs. W. Tolsma, secretaris.


West-Papua en het Binnenhof

Het GPV Tweede Kamerlid E. van Middelkoop deed aan het slot van zijn toespraak op de HAPIN-manifestatie in Wageningen een aantal concrete suggesties aan het adres van onze volksvertegenwoordiging en regering met het oog op de problemen op West-Papua. Of er ook actie op zal volgen moet de toekomst leren. We geven ze graag aan u door:

  1. Meer structurele politieke aandacht voor de Papua’s, onder erkenning van de staatkundige werkelijkheid van dit moment. Tot nog toe zijn parlement en regering hierin ernstig tekortgeschoten.
  2. Opening van een diplomatieke post van Nederland in Jayapura (de hoofdplaats van Irian Jaya).
  3. Stimuleren van investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in Irian Jaya.
  4. Aandacht voor de mensenrechten, maar niet alleen in de vorm van een protestbeleid. Westerse opvattingen van mensenrechten onder de aandacht brengen van Indonesische betrokkenen (militaire en bestuurlijke autoriteiten).
  5. Internationale aandacht vragen in geval van noodhulp (b.v. bij de huidige hongersnood). Heeft premier Kok tijdens zijn recent bezoek aan Australi nog een gezamenlijke hulpaktie voor West-Papua aan de orde gesteld?
  6. Samenwerking verbeteren tussen organisaties in Nederland die zich met de belangen van de Papua’s bezighouden.


Eén organisatie!

Bij het HAPINieuws van september j.l. trof u twee acceptgiro’s aan, met twee verschillende banknummers en tenaamstellingen. Naast de volledige naam van de stichting hebben we ook de afkorting HAPIN gebruikt.Dat heeft bij enkelen van u voor wat verwarring gezorgd. De losse accept-giro diende als adresdrager en was bedoeld voor de ‘vaste’ donateurs van HAPIN. De accept-giro aan de M.Mulafolder was bedoeld voor de nieuwe donateurs die voor dit specifieke project geld wilden overmaken. U hoefde dus niet te twijfelen. Alle giften komen bij HAPIN terecht. (Voor grote acties is het al lange tijd onze gewoonte een speciale projectrekening te gebruiken met een ander banknummer. We kunnen de respons dan beter meten.) Onze verontschuldigingen voor deze onduidelijkheid. We zullen ons best doen om in de toekomst dit soort misverstanden te voorkomen.


Welkom nieuwe donateurs

Hartelijk dank, in het bijzonder aan u die voor het eerst een HAPIN-project hebt gesteund. Als nieuwe donateur ontvangt u voortaan drie maal per jaar HAPINieuws. De acceptgiro die u daarbij steeds ontvangt dient in de eerste plaats als adresdrager. U kunt er natuurlijk ook uw gift mee overmaken, maar er is natuurlijk geen sprake van een verplichting.


Actie Polikliniek M.Mula een succes

De bouw van de polikliniek M.Mula in Wamena (West-Papua) komt nu een stuk dichterbij. We zijn verrast door de spontane giftenstroom na de verzending van HAPINieuws en de speciale folder. En de giften blijven nog binnenkomen. Hartelijk dank.

Tussenstand per begin december 1997: f 140.000.-

HAPIN medewerkster Desiree van der Krogt is voor enkele weken naar Irian Jaya afgereisd om de bouw van de kliniek voor te bereiden en te begeleiden.


“Om een toekomst voor de Papua’s”

U kon niet aanwezig zijn op onze Open Dag op 8 november in Wageningen? Jammer. Toch hoeft u niet alles te missen. De teksten van de toespraken en de verslagen van de diverse werkgroepen van het seminar zullen in de nabije toekomst beschikbaar komen.


Folderverspreiding in uw omgeving

HAPIN heeft nog actiefolders van het project polikliniek M.Mula ter beschikking. U kunt ze kosteloos bij ons aanvragen om ze onder uw familie, vrienden, bekenden of in uw wijk of buurt te verspreiden.

Doet u mee?

Help de Papua’s, help HAPIN!