September 1997

Inhoud nieuwsbrief:

 

Hapin geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit voor haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Studeren: een investering in de toekomst

180 Papua-studenten konden vorig jaar hun studie voortzetten met behulp van een beurs van HAPIN. Een verblijdend aantal!

Voortzetting van de beurs is aan voorwaarden gebonden, net als in Nederland overigens. De richtlijnen geven aan dat er voldaan dient te worden aan een prestatie-norm. Ook wordt in het aanvangsjaar geen beurs verleend. Dit gebeurt om de motivatie van de student op de proef te stellen. Daarnaast moet de studierichting aansluiten bij de behoeften van Irian Jaya. Tenslotte gaan we ervan uit dat afgestudeerdePapua’s hun kennis en ervaring zullen aanwenden voor de opbouw van Irian Jaya.Ons budget staat een uitbreiding van het aantal studenten momenteel niet toe. 74 aanvragers zullen het volgend jaar opnieuw moeten proberen. Foto: Deze school van de stichting Lahai Roi in Serui is nog niet klaar. Er wordt al wel les gegeven. Als er weer geld is wordt het verder afgewerkt.

Beste Papua-vrienden

Dit jaar is een bijzonder jaar voor HAPIN. 25 jaar geleden nam een aantal mensen een bijzonder initiatief: ze riepen een organisatie in het leven die zich ten doel stelde de Papua’s moreel en materiaal hulp te bieden. Wie bekommerde zich eigenlijk nog om dit volk? Er werden in die dagen mooie woorden gesproken in de nationale politiek, daden zijn er niet op gevolgd. Hoe men verder ook moge denken over de bestuursoverdracht van Nieuw-Guinea in 1963 en de inlijving van het gebied 6 jaren later bij de republiek Indonesië, de Papua’s is nooit iets gevraagd. Ze werden en worden gedwongen toe te zien hoe handige mensen van elders bij tienduizenden hun land binnenstromen, hun voorouderlijke grond opkopen, hun viswater leegvissen, de goede baantjes innemen, en hoe grote maatschappijen de oerwouden kappen, de bodem leeghalen en het water vergiftigen. Vraag het de eerste de beste toerist die Irian Jaya heeft bezocht hoe het de Papua vergaat. Je ziet het, je proeft het, overal in het openbare leven. De Papua telt nauwelijks mee. De unieke culturele verscheidenheid van de Papua-volken dreigt opgelost te worden. Voor altijd. Tenzij de wereld nog wakker wordt en gaat handelen. Samen met de Papua’s en gelijkgezinde organisaties wil HAPIN een beweging op gang brengen. Een onderdeel daarvan is onze jubileum-actie 1997: het bouwen van een polikliniek van en voor de Dani-gemeenschap in de Baliemvallei. U leest er in deze HAPINieuws alles over. Ook verwelkomen we u graag op onze jubileum-manifestatie op 8 november a.s. ‘Om een toekomst voor de Papua’s’. Een grote opkomst is een stimulans voor iedereen die zich bij de Papua’s betrokken weet. Vanuit binnen- en buitenland ontvingen we weer veel sympathiebetuigingen en giften. Hartelijk dank daarvoor! Drs. W. Tolsma, secretaris

West-Papua: enkele jaartallen

17 augustus 1945
Japanse capitulatie/proclamatie Republiek Indonesië
27 dec 1949
soevereiniteitsoverdracht Nederlands-Indië aan de Verenigde Staten van Indonesië, met uitzondering van (westelijk) Nieuw-Guinea
vanaf 1951
Indonesië eist onmiddellijke overdracht van Nieuw-Guinea april
1961
Instelling eerste parlement van West-Papua de Nieuw-Guinea Raad
15 aug 1962
Overeenkomst Nederland-Indonesië in New York
1 okt 1962
Nederland draagt bestuur Nieuw-Guinea over aan UNTEA (VN)
1 mei 1963
UNTEA draagt bestuur over aan republiek Indonesië
maart 1965
Oprichting Operasie Papua Merdeka (Beweging Papua Vrij). Begin grootschalige transmigratie
1963-1969
Tienduizenden Papua’s komen om bij onderwerpingsacties Indonesische leger
2 aug 1969
Uitslag referendum kiesmannen ‘eenstemmig’ voor aansluiting van West-Papua bij Indonesië. VN-vertegenwoordiger Ortiz Sanz zet grote vraagtekens.
vanaf 1969
Gewelddadige onderwerping van de Papua’s gaat onverminderd door
1 juli 1971
Proclamatie ‘onafhankelijke en democratische republiek West-Papua
1984
15.000 Papua’s vluchten naar buurland Papua New Guinea, Papua-voorman Arnold Ap vermoord
1996
OPM-krijgers gijzelen 14 medewerkers van het Wereld Natuur Fonds om de aandacht van de wereldopinie te vestiging op de noodsituatie van de Papua’s.

“Om een toekomst voor de Papua’s”

Hartelijk welkom op onze Open Dag met discussie, informatie en cultuur bij gelegenheid van 25 jaar Stichting Hulp aan Papua’s in Nood (HAPIN) Zaterdag 8 november in Congrescentrum WICC-IAC Wageningen, Lawickse Allee 11 te Wageningen, tel. 0317-490225/490133. 25 jaar geleden werd HAPIN opgericht. Dat is geen reden voor een feest. Daarvoor is de positie van de Papua-volken te zorgwekkend. De inheemse economie staat onder druk, natuurlijke hulpbronnen zoals de oerwouden, worden in hoog tempo uitgeput en de eigen culturen en identiteiten worden onderdrukt. Wel vormt het 25-jarig bestaan van HAPIN een goede gelegenheid om, samen met onze donateurs en deskundigen, de problemen van de Papua-volken opnieuw onder de aandacht te brengen. Het bestuur en de medewerkers van HAPIN nodigen U hierbij van harte uit aanwezig te zijn op deze open dag. De dag bestaat uit 2 delen: een studieprogramma en een informatief-cultureel programma. Het doel van de dag is om nader kennis te maken met Papua-culturen en samen na te denken over de mogelijkheden voor kleinschalige hulpverlening waar HAPIN nu 25 jaar actief in is. Deze dag staat open voor iedereen die zich bij de Papua-volken betrokken voelt. Ook de kinderen zijn welkom. Voor hen is er kinderopvang en een speciaal activiteitenprogramma. Hieronder volgt een korte toelichting op de 2 programma-onderdelen. Deel 1: het studieprogramma Perspectieven op kleinschalige hulpverlening en samenwerking in de context van Papua cultuur en natuur. (10.00 – 15.00 uur)Het doel is om van gedachten te wisselen over de toekomstmogelijkheden en handelingsperspectieven van kleinschalige hulpverlening, voor en vooral samen met de Papua-volken van Irian Jaya. We hebben een aantal sprekers uitgenodigd die deze onderwerpen plenair zullen toelichten. Daarnaast is er een aantal werkgroepen waarin dieper op de onderwerpen kan worden ingegaan. Thema’s die aan de orde komen zijn: duurzaamheid, historische banden (relaties), mensenrechten en visies van Papua-volken. Deel 2: het culturele programma Papua-volken van vandaag: een ontmoeting. (15.00 – 20.00 uur). We bieden een gevarieerd programma met tentoonstellingen, verhalenvertellers, traditionele muziek en dans, film en dia’s en een informatiemarkt over reizen, hulpverlening en samenwerking. Tijdens het programma is er vanzelfsprekend eten en drinken verkrijgbaar. Aanmelding en informatie Voor deel 1 (studieprogramma): in verband met de zaalgrootte en de indeling van de werkgroepen, vragen we u zich voor het studieprogramma telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan te melden bij ons secretariaat. U ontvangt dan tijdig een volledig programma. Voor deelname aan het studieprogramma vragen we een geringe bijdrage van f 40.– ter dekking van de kosten van zaalhuur en lunch. Voor deel 2 (cultureel/informatief programma): hiervoor is geen opgave vooraf nodig. De toegang is vrij. Een programma is telefonisch, schriftelijk of per e-mail (adres: hapin@hapin.nl) op te vragen bij het secretariaat. Bereikbaarheid openbaar vervoer: NS-station Ede-Wageningen vanuit Utrecht en Arnhem (ongeveer 20 min.) Goede busverbinding naar Wageningen-Centrum, WICC-congrescentrum op 2 minuten loop-afstand. Per auto: 15 minuten vanaf afslag Ede – A12 en Afslag Renkum – A50. U komt toch ook?

HAPIN actie 1997: Polikliniek M.Mula HAPIN heeft uw hulp nodig!

Er is dringend geld nodig om meer zieke Dani-Papua’s in de Baliemvallei te kunnen helpen: een polikliniek met een behandelruimte, instrumenten, medicijnen enz. Doe mee en betrek alle vrienden van de Papua’s in uw omgeving erbij. Lees de bijgesloten folder en geef hem door! (nog niet op het net!!)

Foto: Koffiebonen malen voor de verkoop, als bron van inkomsten voor de poliklinieken in de Baliem

Al enige jaren heeft HAPIN contacten met de Dani-stichting M.Mula (‘De Eerste Stap’) in de Baliemvallei. M.Mula bestaat sinds 1985. We zijn onder de indruk geraakt van de solide organisatie en werkwijze van deze coöperatie, die een breed draagvlak heeft onder de plaatselijke Dani-Papua’s. Er zijn 8 boerengroepen bij aangesloten die samen bestaan uit 177 gezinnen. Uit allerlei bronnen (verkoop van groenten, aardappelen, koffie, pinda’s, honing, vis, kippen, schapen en varkens) worden door deze Dani’s inkomsten verworven om een aantal poliklinieken in de Baliem draaiende te houden. Ook worden er kadercursussen gehouden voor leerling-verpleegkundige en ziekenverzorgers. De toeloop vanuit de Dani-gemeenschap naar deze klinieken is groot. Patiënten komen van ver voor de behandeling van huid- en geslachtsziektes, malaria, ondervoeding, staar, tuberculose, epilepsie enz. De mantri’s (verplegers) werken bijna dag en nacht. Hun medisch instrumentarium is gebrekkig en verouderd. Ze bezoeken ook de kliniekjes van de coöperatie in afgelegen dorpen als Kurima en Waga-Waga. Voor de Dani is de drempel van het plaatselijke Indonesische ziekenhuis te hoog. Vaak laat de behandeling te wensen over, alleen omdat het ‘maar’ om een Papua gaat. Bij M.Mula raken de mogelijkheden langzamerhand uitgeput om meer mensen uit de dorpen te helpen. Moeten er in de nabije toekomst moeders met hun doodzieke kind worden teruggestuurd? HAPIN heeft – in nauw overleg met het bestuur van M.Mula – besloten een financiële actie te houden om deze Papua’s te helpen in de verdere uitbouw van hun eigen gezondheidszorg. Dat betekent concreet dat we ons best gaan doen M.Mula te helpen aan een gebouw met ziekenboeg, laboratorium en onderzoeksruimte, een groter assortiment medicijnen en meer en betere medische instrumenten. Hiervoor is 80.000 gulden nodig! Met 40.000 gulden erbij helpen we de mantri’s ook nog aan een auto voor het bezoeken van de patiënten in de dorpen.

Eigenlijk hoeft deze actie geen aanbeveling.

Foto: Een Dani heeft problemen met zijn knie en wacht buiten op zijn behandeling. Twee mantri’s van M.Mula proberen de diagnose te stellen.

Wie helpt de Papua’s niet graag in deze eerste levensbehoefte? Een goede gezondheid is nooit vanzelfsprekend. Niet in Irian Jaya en ook niet in Nederland. Maar een behandeling van je klachten is in de Baliemvallei wel een stuk minder eenvoudig. Zullen we daar samen wat aan doen? Lees de folder en geef hem door en geef wat uw hart u ingeeft. Voor familie, vrienden, buren of bekenden hebben we een extra folder bijgesloten.

Vrijgelaten… en dan?

Met enige regelmaat bereiken ons hulpverzoeken van ex-gevangenen uit Irian Jaya. Velen van deze Papua-mannen hebben, eenmaal weer in vrijheid gesteld, weinig kans op een gewoon leven in de maatschappij. Ze zijn voor het leven besmet. En niet alleen zij, ook hun gezinnen en familieleden lijden er dagelijks onder. In de praktijk betekent dat ze moeilijk aan werk komen en hoger onderwijs voor hun kinderen kunnen vergeten. Hun verhalen zijn tragisch. HAPIN wil deze slachtoffers zo veel mogelijk helpen en neemt aanvragen voor werkgelegenheidsprojecten van organisaties van ex-gevangenen in welwillende overweging.

Actie voor de Papua’s?

Voor verenigingen, groepen en scholen heeft HAPIN informatiemateriaal beschikbaar. Maak er gebruik van. Voor het voortgezet onderwijs hebben we lesbrieven en voor de kinderen van de basisscholen is er een prachtige uitvouwbare kleurenfolder. Prima geschikt voor (kortlopende) onderwijsprojecten. We helpen u er graag aan. Neem contact op met ons secretariaat.

projecthulp 1997

Uw geld werd het tweede kwartaal van 1997 o.a. besteed aan:

  • Vluchtelingenhulp Papua New Guinea. Het betreft hier 25 kleinere projecten in het kamp op het gebied van de werkgelegenheid (b.v. opstartpremie eigen bedrijf, buitenboordmotor t.b.v. visserij), transportfaciliteiten, onderwijs en gezondheidszorg.
  • Ondersteuning van vier internaten voor opvang van Papua-jongeren te Sorong, Abepura, Wamena en Serui.
  • Studiebeurzen Papua-studenten in SPANerse universiteitssteden in Indonesië.
  • Verdere uitbouw middelbareschool te Sorong via stichting ABT te Jayapura

Foto: Uitbreiding middelbare school te Sorong mogelijk gemaakt met steun van HAPIN

Hartelijk dank, u blijft toch meedoen?