aad kamsteegAad Kamsteeg, oud-journalist van het Nederlands Dagblad, bezocht vorig jaar Papua. Kamsteeg is niet de eerste de beste. Als een van de weinige journalisten heeft hij in zijn (lange) loopbaan aandacht gevraagd voor de Papoea’s. Hij deed en doet dat altijd op een betrokken en gepassioneerde wijze, zonder te zondigen tegen de mores van professionele objectiviteit en onafhankelijkheid. Zijn recent verschenen boek is een helder, indringend en integer verslag van zijn bezoek met aandacht voor de historische context, de complexe samenleving van het huidige Papua en perspectieven voor de toekomst. Daarnaast is een DVD ingesloten met gesprekken over actuele thema’s over Papua. Dit kleurrijke en informatieve boek verdient het om gelezen en doorgegeven te worden.

Aad Kamsteeg: Ooggetuige in Papua Verleden, heden en toekomst van een vergeten volk. Buijten en Schipperheijn, ISBN 978-90-5881-814-0. Prijs: € 18.50