Hapin hecht veel waarde aan een transparante werkwijze en besteding van financiële middelen. Elk jaar leggen we hierover verantwoording af in ons jaarverslag. Deze informatie wordt gecontroleerd door een extern accountant en het CBF.

Belangstelling voor ons jaarverslag 2020? U vindt het op onze website. Liever een papieren versie? Bel of schrijf naar ons kantoor en wij zorgen ervoor dat u het jaarverslag per post toegestuurd krijgt.

Jaarverslag 2020 | Hapin