Vorig jaar ontving Hapin via onze vertegenwoordiger Nova Seseray, een noodkreet van YPKM directeur Butarbutar. YPKM is een lokale organisatie, die zich richt op verbetering van de gezondheidszorg in Papua. YPKM is bijzonder actief in het helpen van hiv/aids slachtoffers, maar bekommert zich ook om het lot van de achterblijvende kinderen. Voor het onderwijs van een aantal van deze kinderen was helaas geen geld meer. En geen onderwijs betekent geen toekomst. De directeur nam contact op met Hapin en na een persoonlijk bezoek aan YPKM van onze medewerkster Nova, kon een overeenkomst worden gesloten met deze organisatie voor een financiering van de studie van deze meisjes.

Christami Yarisetouw uit Hamadi verloor haar vader aan aids. Moeder draagt ook het hiv virus en komt zo nu en dan medicijnen in de kliniek halen, maar is er niet meer voor haar kinderen.  Daarom heeft Christami nu onderdak gevonden bij een tante, die zelf nauwelijks financieel het hoofd boven water kan houden.   De zusjes Rossi en Margaretha Inarkombu hebben uit het dorp Koya, hebben ook pech in hun leven. Vader en moeder stierven aan aids. Een oom en tante namen de zorg voor hen op. In juni van dit jaar is ook de oom gestorven. Zijn vrouw kan, naast de zorg voor haar eigen gezin, onmogelijk de kosten voor de meisjes dragen. Dankzij uw steun zitten de drie meisjes nu op school. Voor 2019 werd een bedrag van ruim 800 euro overgemaakt naar Papua. U kunt nog doneren aan dit project.

Deze foto’s van eind vorig jaar,  spreken voor zich.

  • Rossy en Margareth Inarkombu kunnen naar weer naar school

    €1.125,00

    €830,00

    74%