In de hoofdstad Jayapura zwerven veel straatkinderen doelloos rond. Ze gaan niet of onregelmatig naar school en missen thuis veiligheid en geborgenheid. Deze jongeren lopen een groot risico om verstrikt te raken in drugs- of alchoholgebruik of te verdwijnen in het criminele circuit.

Frengky Hendrik Warer kon dit niet langer aanzien en richtte, samen met een paar vrienden in 2014 een boksschool op voor de kinderen in zijn nabije omgeving. De jongeren leren hier zelfvertrouwen te ontwikkelen en motivatie om iets van hun leven te maken. Ook werkt het positief uit op het groepsgedrag.

Zo’n 25 jongens en meisjes kunnen niet wachten tot hun training later in de middag begint. Een van de trainers is een voormalig bokskampioen van Indonesië. Het streven is om een aantal jongens in 2020 mee te laten doen aan de nationale kampioenschappen in Jayapura! Het ontbrak de initiatiefnemers aan geld voor de aankoop van professioneel materiaal als schoenen, bokszakken, boksballen, hoofd- en mondbeschermers. Hapin was graag bereid dit hartverwarmende initiatief voor kansarme jongeren te steunen. Deze jongeren laten trots enkele nieuwe boksattributen zien.

doneer aan dit project
Trots laten deze kinderen de materialen zien die konden worden gekocht van de bijdrage van Hapin