Hapin 50 jaar | Hapin

In 2022 is het maar liefst 50 jaar geleden dat de handtekening onder de oprichtingsakte van Hapin werd gezet. En dat gaan we natuurlijk vieren! Zonder de steun van onze donateurs en vrijwilligers zou er geen  Hapin (meer) bestaan. Honderden projecten en studiebeurzen zijn er sinds 1972 mogelijk gemaakt dankzij onafgebroken hulp en giften van u en anderen. Daar willen we u natuurlijk hartelijk voor bedanken.

Via de website www.papuadalamhatiku.nl trakteren we u een jaar lang op de mooiste verhalen over Papua, verteld door Nederlandse Papoea’s. En er is een breed scala aan thema’s. Van de herinneringen die gerechten oproepen tot emoties die worden geuit via muziek en andere kunstvormen. We vieren het erfgoed en staan nadrukkelijk stil bij de gedeelde geschiedenis van Nederland en Papua. Verschillende vrijwilligers helpen ons om al deze verhalen te verzamelen en vast te leggen op video en schrift. Als u geen bericht wilt missen kunt u op deze website uw e-mailadres achterlaten. Dan ontvangt u een seintje wanneer er een nieuwe blog of video gepubliceerd is.

Ons een cadeau geven? Denk eens aan een verjaardagsinzameling.

Net als Hapin, viert ook u volgend jaar een verjaardag. In plaats van een presentje, kunt u aan familieleden of vrienden vragen een gift te doen aan Hapin. Het is ook mogelijk donaties in te zamelen voor een specifiek project. Kijk hier voor meer informatie op of neem contact met ons op.