David ItaarOp 22 mei overleed, volkomen onverwacht, onze bestuursvoorzitter, David Itaar. We verliezen in David een gepassioneerde, kleurrijke, toegewijde en aimabele voorzitter. Hij heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor de zaak van de Papoea’s. David was lange tijd bij Hapin betrokken als bestuurslid en sinds 2015 als voorzitter. Hij had nog veel plannen en bruiste van creatieve ideeën voor Hapin. David was een mensenmens. Hij beschikte over een groot netwerk en was joviaal, loyaal en verbindend. Zijn betekenis als visionair bestuurder en inspirator is van onschatbare waarde voor Hapin geweest. We moeten nu zonder David verder. We weten ons blijvend geïnspireerd en gemotiveerd door zijn groot optimisme en vertrouwen in de toekomst. We wensen zijn nabestaanden, in het bijzonder zijn dochter Katie, veel sterkte toe.