droogleverPieter Drooglever hield een boekpresenatie op Papua Pride over de engelse vertaling van het boek ‘Een Daad van Vrije Keuze; De Papoea’s van Westelijke Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht.’

In deze studie laat de schrijver zien hoe het Nieuw-Guineaconflict ontstond, zich ontwikkelde en tenslotte werd opgelost. Dat gebeurt aan de hand van interviews en breed archiefonderzoek in binnen- en buitenland. Daarbij komen ook de interne ontwikkelingen op Nieuw-Guinea aan de orde. Het boek besluit met een verslag van de uitvoering van de Daad van Vrije Keuze en de reacties daarop in Nederland en in de Verenigde Naties. In het betoog staat de positie van de Papoea’s centraal: in hoeverre beïnvloedden de internationale besluiten hun ontwikkeling? Deze studie vormt de weerslag van een onderzoek dat het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verrichtte in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken