SEPA (Single Euro Payments Area) is de nieuwe Europese manier van betalen waarmee iedereen te maken krijgt. U hebt er wellicht al van gehoord. Ook Hapin moet voldoen aan de nieuwe regels die er onder meer op gericht zijn u als donateur beter te beschermen.

Alle rekeningnummers, die van u en die van ons, gaan veranderen. Ze worden langer. Dit nieuwe rekeningnummer heet IBAN: International Bank Account Number. Een IBAN bestaat uit 18 tekens: de landcode (NL), een controlegetal, vier letters die de bank aanduiden en het huidige rekeningnummer aangevuld met nullen. Per 1 februari 2014 zijn alleen de nieuwe nummers nog maar geldig. Het IBAN van Hapin is NL 37 RABO 0444 0724 70.

Heeft u Hapin gemachtigd?

Dan incasseert Hapin zoals gebruikelijk rond de 28e van de maand en hoeft u eigenlijk niets te doen. Bestaande machtigingen blijven gewoon geldig. Op uw rekeningafschrift ziet u straks de volgende gegevens staan:

-Onze naam, zodat u weet dat uw gift naar Hapin gaat

-Ons IBAN, namelijk NL 37 RABO 0444 0724 70

-Het afgeschreven bedrag en de bestemming van de gift

-Het incassant-ID van Hapin, namelijk NL63ZZZ411136590000 (een kenmerk dat de bank nodig heeft)

-Uw machtigingskenmerk (een uniek nummer van uw machtiging afkomstig uit onze administratie)

-Een regel waarin we u bedanken voor uw gift

Internetbankiert u?

Als u ons huidige rekeningnummer heeft opgenomen in uw adresboek wordt dit automatisch door de bank omgezet. U kunt bovendien binnen SEPA aangeven wie wél geld van uw rekening mag incasseren (white list/witte lijst) en wie niet (black list/zwarte lijst). Als u de witte lijst heeft geactiveerd vragen wij u vriendelijk Hapin op uw witte lijst te plaatsen. Als u dat namelijk niet doet, kunnen wij niet incasseren en missen wij uw steun.

Gebruikt u acceptgiro?

Dat blijft mogelijk! Wel krijgt u te maken met de nieuwe SEPA-acceptgiro. Deze ziet er bijna hetzelfde uit als de huidige acceptgiro, alleen moet u nu uw IBAN invullen. Als wij uw bankrekeningnummer al in onze administratie hebben, wordt uw IBAN vanuit onze administratie ingevuld.

Toch niet doneren?

Als u uw gift wilt terugdraaien hebt u daar 56 dagen de tijd voor. Uw machtiging kunt u met één telefoontje wijzigen of ongedaan maken (030-2340012).

Als u nog vragen hebt kunt u ons per mail of telefoon bereiken. Op www.hapin.nl/IBAN is meer informatie te vinden.

Het lijkt misschien alsof er veel verandert, maar in de meeste gevallen hoeft u daar zelf weinig aan te doen. Wat blijft is dat wij ons werk in Papua met passie blijven doen dankzij uw steun. Daar zijn en blijven we u heel dankbaar voor!