Project omschrijving

marktvrouwen trainingIn de maanden augustus/september wordt opnieuw, in het kader van de Training of Community voor Papuavrouwen (ToC) een cursus Ondernemerschap aangeboden. De cursisten zijn ditmaal tien deelnemers In de maanden augustus/september wordt opnieuw, in het kader van de Training of Community voor Papuavrouwen (ToC) een cursus Ondernemerschap aangeboden. De cursisten zijn ditmaal tien deelnemers die in 2017 met goed gevolg een eerste cursus hebben gevolgd. Zij krijgen nu een vervolgtraining die er gericht is hun praktische vaardigheden en kennis met betrekking tot in- en verkoop, financieel management en hygiëne, over te dragen aan een nieuwe groep marktvrouwen op de markten van Kampwolker en Waena. Hierbij gaat het gaat om veertig deelnemers. Zij leveren financieel een eigen – bescheiden – bijdrage. De cursusduur is 5 dagen. De vrouwen zijn enthousiast over de cursus die wordt gegeven door professionele coaches.

Bijdrage 6660 euro. Met dank aan de Bredius Stichting die het leeuwendeel van de projectkosten voor zijn rekening neemt.