Project omschrijving


Jaaroverzicht projecten 2000

 

Nederland

Jaarlijkse projecthulp

Papua (Irian Jaya)

Papua Nieuw Guinea


De turbulente ontwikkelingen in Indonesië en Papua zijn ook in het jaar 2000 van invloed geweest op de HAPIN projecthulp. De effecten hiervan hadden ook hun weerslag op de programma’s van andere inter nationale organisaties die op Papua werkzaam zijn.

De politieke onzekerheid bemoeilijkte de uitvoering van lopende programma’s en het opstarten van nieuwe. De Papuabevolking en de organisaties waarmee HAPIN op Papua samenwerkt werden grotendeels in beslag genomen door de hoge verwachtingen die men koesterde over de nabije toekomst. In de loop van het jaar groeiden de verbittering en de frustratie over het uitblijven van een daadwerkelijke verandering in de politieke status van Papua binnen de republiek Indonesië. Deze publieke ge- voelens kwamen tot uitdrukking in een zekere verlamming in het openbare leven. HAPIN heeft ondanks deze problemen toch kans gezien haar lopende programma’s te continueren en zelfs de basis gelegd voor een structurele beleidswijziging waarbij -nog meer dan in het verleden- aansluiting wordt gezocht met goed functionerende lokale Papuaorganisaties en gemeenschappen. Onze programma-coördinator, mevrouw Van der Krogt reisde in het vorige jaar tweemaal kris-kras door Papua. Op basis van haar bevindingen en adviezen van externe adviseurs in en buiten Papua wordt nu door HAPIN gewerkt aan een bijstelling van ons

beleidsplan (PDF document)

dat ons in staat moet stellen om de hulp te bieden die nodig is. Uiteraard in goed overleg met onze partnerorganisaties in Papua. Want goed luisteren naar de Papoea ‘s zelf is de basis voor het succes van de samenwerking.


In eigen land

 • In 2000 droeg HAPIN bij aan:
 • De stichting Papuavolken (PAVO) voor het organiseren van studiedagen en lobby-activiteiten VN in Geneve
 • Bijdrage afvaardiging delegatie Forepin (Forum Reconciliatie Papua’s in Nederland) naar Groot Papua Beraad Papua mei 2000
 • Stichting PAVO bijdragen voor organisatie seminar, reiskosten Genève ivm VN bijeenkomst/1 decemberherdenking Nieuwegein
 • Bijdragen in reis- en verblijfkosten van wetenschappers en delegatieleden naar diverse conferenties mbt West-Papua
 • Bijdrage bezoek Papua-jongerendelegatie aan Nederland


Vaste jaarlijkse projecthulp in Papua


 • Foto: Onze medewerker A. Godschalk op bezoek bij Papua-studenten in Salatiga.

  Studiefonds 1999/2000
 • 99 Papua-kinderen in de vluchtelingenkampen in PNG ontvingen via onze contactpersoon financiele bijstand. Van de overheid van PNG is een eigen bijdrage voor het onderwijs vereist die de ouders onmogelijk kunnen betalen.
 • Stichting ABT (Anu Beta Tubat = Wij dragen het Samen). Deze organisatie ontving een bedrag van f 11.950 voor haar eigen studiebeurzenprogramma voor 20 studenten.
 • In totaal ontvingen 404 Papua-studenten aan hogescholen en universiteiten over geheel Indonesië en 121 scholieren aan scholen voor middelbaar onderwijs via HAPIN een studiebeurs. Internaten
 • Kindertehuizen te Abepura, Wamena, Sorong en Serui. De bijdragen zijn bedoeld voor de kosten van levensonderhoud, schoolgeld en extra onkosten verband houdend met het onderhoud van de gebouwen en inventaris.
 • Steun aan familie ex-politieke gevangenen te Surabaya.


Projecten in Papua


Merauke
Yayasan Yapsel: Hulp voor diverse projecten.Yulianus Bole Gebse te Wambi (Merauke) voor de bouw van een balai desa (dorpshuis).
Yul Gebse te Wambi (Merauke). Gebse ontving een bijdrage van HAPIN voor de (af)bouw van een balai desa (dorpshuis) in Wami.

Wamena
Polikliniek M.MulaMw. Ds. Jetty Ferre , bijdrage voor werk onder randgroepjongeren.

Baliem 
Bewoners van de landbouwkelompok Pelabag in de Baliemvallei laten trots de kettingzaag zien die ze van HAPIN hebben ontvangen. Het hout wordt verkocht als cashcrop en vindt goede aftrek voor de bouw van huizen en winkels in Wamena. Van de opbrengst is inmiddels een tweede kettingzaag aangeschaft.

Jayapura
IHRSTAD te Jayapura: Bijdrage voor onderzoek schending mensenrechten. Maurets Karubaba te Jayapura: Kwekerij voor zeekomkommers, bestemd voor export.
Monteursopleiding van ABT te Jayapura waaraan Hapin bijdraagt.

Biak
Solidaritas Perempuan Papua te Biak: Bijdrage aan organisatie vrouwenconferentie.


Projecten in Papua New Guinea

 • Vluchtelingenkamp Kiunga, Bijdragen voor:
  • internaat voor schoolkinderen
  • aanschaf prauw met buitenboordmotor en vistuig
  • 2 kippenfarms, een varkenshouderij en een meubelmakerij.
 • In de vluchtelingenkampen in PNG verblijven nog steeds enkele duizenden Papua’s uit West-Papua. Onze medewerker Fred Athaboe bezocht begin 2000 enkele kampen en bracht verslag uit van de moeilijke omstandigheden waarin de vluchtelingen verkeren. Sinds november/december 2000 is de stroom vluchtelingen naar PNG weer toegenomen.HAPIN helpt de Papoea’s, maar stelt de volgende voorwaarden aan de hulpverlening: de projecten moeten: • aansluiten op initiatieven vanuit de bevolking;

 • bijdragen aan de duurzame verhoging van de levensstandaard van de Papoea’s;

 • een breed draagvlak hebben onder de Papoea-gemeenschap;

 • kleinschalig zijn – de steun is aanvullend van aard;

 • als regel na de hulp op eigen kracht verder kunnen.