Project omschrijving


Jaaroverzicht projecten 1999

 

Het afgelopen jaar mag voor de Papoea’s historisch worden genoemd. Er is in dat jaar meer veranderd dan de drie decennia daarvoor. Plotseling ligt de weg naar de toekomst weer helemaal open. De onrust en onzekerheden die de nieuw ontstane situatie op Papua met zich meebracht hebben de nodige negatieve effecten op onze projecthulp gekregen. De georganiseerde Papua-gemeenschappen hebben veel veel tijd en energie nodig om de verschrikkingen van het recente verleden te verwerken.

Er is boosheid en verdriet om al het aangedane leed en onrecht. Om dat een plaats te geven is één ding. Het nadenken over de vraag hoe een nieuwe samenleving er uit moet gaan zien, is nog iets anders. Het gevolg voor HAPIN is geweest dat we in 1999 betrekkelijk weinig nieuwe projecten op de rails hebben kunnen zetten. Het is in die gegeven omstandigheden dan wijs even pas op de plaats te maken. Wel is HAPIN ingegaan op verzoeken om hulp aan die dorpen die bijzonder hebben geleden onder het geweld. Overigens kunt u in dit overzicht ook signaleren dat de vaste projecten gewoon doorgang hebben gevonden. We verwachten dit jaar een uitbreiding van ons programma met nieuwe veelbelovende projecten in Papua.

In 1999 droeg HAPIN bij aan:

 In eigen land

 • de stichting Papuavolken (PAVO) voor het organiseren van studiedagen en lobby-activiteiten VN in Geneve
 • de stichting F.C. Kamma, te Dordrecht, met een lening voor de aankoop van een internaat in Sorong
 • de opvang van een delegatie uit Papua New Guinea ivm Hague Appeal for Peace-conferentie Den Haag
 • de Papua-gemeenschap Nederland met financiering reis- en verblijfkosten delegatie naar Indonesië
 • stichting Papua-projectgroep Nieuwegein voor het jaarlijkse kerstfeest
 • stichting Verenigd Internationaal Samenwerken (VIS), eerste bijdrage voor verscheping ziekenhuismateriaal naar Papua.
 • tijdschrift West Papua Courier, subsidie 1999.

 Vaste jaarlijkse projecthulp in Papua

 • Studiefonds schooljaar 1998/99 Stichting Anu Beta Tubat (Wij dragen het Samen). Deze organisatie ontving 24.000 gulden voor haar eigen studiebeurzenprogramma.HAPIN verleende vorig jaar aan 127 Papua-studenten een beurs. Deze studenten studeren in universiteitssteden Salatiga, Yogyakarta, Surabya, Jakarta, Ujung Pandang/Manado en Jayapura en in PNG. Verder werd hulp verleend aan een Papua-student studerend in West-Europa. Een groot aantal studenten moest worden verwezen naar het volgende studiejaar in verband met ontoereikende fondsen.
 • Kindertehuizen Pelangi te Sorong, Wamena, Abepura en Serui. De bijdragen zijn bedoeld voor de kosten van levensonderhoud, schoolgeld en extra onkosten verband houdend met het onderhoud van de gebouwen en de inventaris.
 • Surabaya (Java). Financiele steun aan Papua-gevangenen en hun families

 Projecten in Papua


Sorong
ABT-middelbare school

Nabire
Steun aan ABT-school Petra, voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen.
Stichting Imbori, vissersprauw met buitenboordmotor en netten.

Timika
Hulp voor resocialisatieprogramma prostituees en aidspatienten, cursus naaien, koken, bakken en computers.
Hulp aan vrouwenorganisaties voor self-helpprogramma.

Polikliniek M.Mula,Wamena
Een auto voor patienten- en goederenvervoer. Dit is een samenwerkingsproject met de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO).

Daud Itlai
ondersteuning vrouwenproject en koffieplantage.

Yayasan Yapsel te Merauke
verbetering huisvesting inheemse bevolking.

Sterrengebergte
Ondersteuning vrouwenorganisaties actief in reintegratieprogramma’s voor getraumatiseerde bevolkingsgroepen.

Kelompoks (landbouwcoöperaties) Waga-Waga, Pelabaga en Kurima
Steun bij de aankoop van landbouwmachines

Yayasan Mesire Ronari, Jayapura
Naaicursus voor vrouwen van Serui.
Papua Muziekgroep Yimuna voor het maken van cassettes.

IHRSTAD te Jayapura
Steun voor onderzoek schending mensenrechten op Biak en Mapnduma en Kurima

 Projecten in Papua New Guinea

 • De situatie rond de politieke vluchtelingen (ruim 10.000) in Papua New Guinea is nog steeds treurig te noemen. Onze medewerker Fred Athabu heeft onlangs de vluchtelingenkampen bezocht. HAPIN zal op basis van dat verslag mogelijk besluiten tot gerichte hulpverlening. Die hulpverlening is in 1999 marginaal geweest bij gebrek aan een goede organisatorische infrastructuur. HAPIN heeft financiele hulp geboden aan de vluchtelingen die zich in de grensgebieden tussen PNG en Papua (vm Irian Jaya) ophouden. Deze hulp is gebruikt voor de aankoop van kleding en medicijnen. Verder heeft Papua-leider Moses Werror steun ontvangen om de zaak van de Papua’s van West-Papua onder de aandacht te brengen van politici in het Pacific-gebied. Tenslotte heeft HAPIN steun verleend aan de missies van Pater Leo Jammby. Hij bezocht vorig jaar regelmatig de vluchtelingenkampen van East Awin en bracht tevens hulpgoederen mee voor de vluchtelingenfamilies.HAPIN helpt de Papoea’s, maar stelt de volgende voorwaarden aan de hulpverlening: de projecten moeten: • aansluiten op initiatieven vanuit de bevolking;

 • bijdragen aan de duurzame verhoging van de levensstandaard van de Papoea’s;

 • een breed draagvlak hebben onder de Papua-gemeenschap;

 • kleinschalig zijn – de steun is aanvullend van aard;

 • als regel na de hulp op eigen kracht verder kunnen.