Project omschrijving


Jaaroverzicht projecten 1998


in Nederland


in Papua (Irian Jaya)


in Papua Nieuw Guinea

Irian Jaya heeft een spannend 1998 achter de rug. Het vertrek van president Soeharto in het voorjaar van dat jaar heeft nieuwe verwachtingen gewekt. Wat zal de toekomst brengen? Autonomie, semi-autonomie of onafhankelijkheid? Het zijn staatkundige modellen die terecht uitgaan van een maximale inbreng van de Papua-volken bij het bestuur en de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van hun land.

De economische crisis woekert intussen verder, met alle sociale ellende van dien. Stijgende prijzen en (nog) minder geld voor onderwijs en gezondheidszorg. De achterstand van het verre West-Papua op de rest van Indonesik is in 1998 weer groter geworden. Irian Jaya schreeuwt om onderwijzers, artsen, verpleegkundigen, landbouwkundigen en andere goede vakmensen. Wie denkt dat geld alles oplost heeft het mis. Geld is onmisbaar, zeker. Maar de projectsteun wordt vooral beoordeeld op effectiviteit en duurzaamheid. hapin hecht veel waarde aan het investeren in kadervorming. Daarom is het belangrijk dichtbij de mensen te komen, hen icht te leren kennen in hun omgang met elkaar, de natuur en het milieu. Die kennis en ervaring is noodzakelijk voor een (nog) betere samenwerking met het oog op een menswaardig bestaan voor de Papoea’s.

HAPIN helpt de Papua’s, maar stelt o.a. de volgende voorwaarden: de projecten moeten

 • aansluiten op initiatieven vanuit de bevolking;
 • bijdragen aan de duurzame verhoging van de levensstandaard van de Papoea’s;
 • een breed draagvlak hebben onder de Papua-gemeenschap;
 • kleinschalig zijn – de steun is aanvullend van aard;
 • als regel na de hulp op eigen kracht verder kunnen.

Ondersteunde projecten in 1998:


In eigen land

 • de stichting Nieuw-Guinea. Deze organisatie verzond kledingpakketten naar de vluchtelingenkampen in Papua New Guinea.
 • het tijdschrift West-Papua Koerier. Het blad geeft uitstekende en actuele informatie over de politieke ontwikkelingen rond West-Papua. De WPC is een uitgave vanuit de Papua-gemeenschap in Nederland.
 • een Papua-werkgroep voor de organisatie van de jaarlijkse 1 juli-herdenking te Nieuwegein.
 • Vermeldenswaard is ook de grote actie van de scholengemeenschap Guido de Brès te Arnhem ten bate van het kindertehuis Pelangi te Abepura. De opbrengst was ruim fl.9000,.
 • In juli 1998 vielen er tientallen doden en gewonden op het eiland Biak. Een vreedzame protestactie van Papoea’s liep uit op een bloedbad. De vaderlandse media toonden nauwelijks belangstelling voor dit drama. HAPIN liet in augustus in diverse grote dagbladen advertenties plaatsen.


Vaste jaarlijkse projecthulp in Papua

 • Kindertehuizen Pelangi te Sorong, Wamena en Abepura. Ruim 150 kinderen verblijven in deze internaten. Opvang en begeleiding geven nieuwe kansen aan deze kansloze Papua-kinderen. De Pelangi’s ontvingen extra steun voor onderhoud van een auto, spelmateriaal, matrassen en medische hulp.
 • Studiebeurzen voor ruim 150 Papua-studenten aan universiteiten en hogescholen in Salatiga, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, Jayapura en Papua New Guinea. Het budget voor het studiejaar 1998/99 bedroeg f. 117.000,-
 • Surabaya (Java). financiële steun aan Papua-gevangenen in de gevangenis van Surabaya en hun families.

Stichting ABT (Sorong)

 • bijdrage uitbreiding middelbare school. De bouw van extra lokalen maakt het mogelijk het praktijkonderwijs uit te breiden.

Rony Kocu, Ayawasi (Vogelkop)

 • Startsubsidie voor kippenfarm.
 • Uitbreiding veeteeltproject Ds. Erari (Serui)

Nabire

 • Stichting Onago: Het betreft hier financiële steun voor een veehouderijproject.
 • School voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten “Petra”.

Yayasan Huseloma (Holkima-Baliemvallei)

 • Asrama voor bejaarden en wezen. Steun bestemd voor de watervoorziening. Papua’s naar Jakarta (Jayapura) HAPIN droeg bij aan de reis- en verblijfkosten van een Papua-delegatie naar Jakarta. De legitieme eisen van de Papoea’s werden aan de nieuwe regering-Habibie overgebracht.

Rudi Pamela (Jayapura)

 • Steun voor uitbreiding werkplaats Papua-kunst (batik en houtsnijwerk). Het geld wordt ook gebruikt voor aankoop werkmaterialen.

Ibi Min (Jayapura)

 • Steun voor ontwikkelingsproject gericht op vrouwen. Opleiding op het gebied van hygikne, koken en naaien.

Wamena – Polikliniek M.Mula.

 • Aanvullende steun voor opleiding para-medisch personeel en aankoop medicijnen. De kliniek kon in oktober feestelijk worden geopend, dankzij een grote financiële actie van HAPIN.


Papua New Guinea

 • De langdurige droogte heeft ook in PNG ernstige gevolgen voor de voedsel- en drinkwatersituatie met zich meegebracht. De communicatie met en tussen de vluchtelingenkampen, die verspreid over het land liggen, is slecht. HAPIN kon daarom in 1998 helaas weinig voor deze duizenden vergeten vluchtelingen uit Irian Jaya doen. De levensomstandigheden zijn er erbarmelijk. HAPIN zond enige financiële steun aan het kampcomiti in East Awin.