Project omschrijving


Jaaroverzicht projecten 1996Dit
jaaroverzicht is gepubliceerd in HapiNieuws mei 1997

U hebt ons in 1996 weer fantastisch geholpen! En daarmee veel Papua’s perspectief geboden en nieuwe hoop gegeven. Perspectief op een menswaardig bestaan, hoop op een veilige en zekere toekomst. Om u een zo goed mogelijk idee te geven van de activiteiten van HAPIN in het vorig jaar bieden we u hierbij een overzicht van onze belangrijkste projecten.

Papuastudiefonds

De opleiding van de jeugd is van levensbelang voor de opbouw van WestPapua. Vandaar dat HAPIN daar veel in investeert. Jongens en vooral meisjes uit het binnenland worden op grond van hun achterstandssituatie gestimuleerd tot verder studeren. Onze contactpersonen in universiteitssteden houden de studieresultaten nauwgezet bij.

Afgelopen jaar studeerden o.a. 15 onderwijzers af in Papua New Guinea. Zij werken inmiddels in de vluchtelingenkampen. Ook kon opnieuw een Papua-arts aan de slag; hij kreeg een aanstelling in het ziekenhuis van Jayapura.


Een paar gegevens over 1996 op een rij:

 • Totaal uitgekeerde studiebeurzen: Fl.130.250
 • Aantal beursstudenten: 180
 • Uitkering per student: Fl. 700 p.jr
 • Studierichtingen: culturele antropologie, medicijnen, techniek, lerarenopleidingen en landbouw
 • Niveau: middelbaar en hoger beroepsonderwijs, academisch onderwijs
 • Opleidingsplaatsen: Jakarta, Menado, Yogjakarta, Ujung Pandang, Jayapura en Papua New Guinea

Papua New Guinea

Ook in 1996 bleef onze aandacht uitgaan naar de vluchtelingen in PNG.
Aantal vluchtelingen: rond de 13.000 Belangrijkste vluchtelingenkampen: Wewak, East Awin, Lae, Madang en Kiunga. De kampen liggen geisoleerd en zijn slecht bereikbaar. Levensomstandigheden: slecht. Nauwelijks transportmogelijkheden voor eigen produkten op de markt, geen werk, weinig medische zorg en onvoldoende scholen. De Verenigde Naties verlenen geen hulp meer, de regering van PNG doet weinig. Karakter hulpverlening HAPIN: stimuleren van de organisatie van de hulp door de Papuagemeenschap in PNG zèlf.

Daarom werd een aanzienlijk bedrag besteed aan de aankoop van een gebouw in Port Moresby dat kan dienen als centraal steunpunt. Ook werden ondernemende Papua’s geholpen met startsubsidies, schoolgelden betaald en bijdragen geleverd voor de bouw van een polikliniek in East Awin.

U ziet het. Er kon veel werk worden gedaan. Nogmaals onze dank!

Internaten Sorong, Wamena en Abepura

De kinderen uit het binnenland kunnen in de Pelangi-huizen de rust en verzorging vinden die ze nodig hebben. Hapin draagt bij in het beheer van de internaten en de schoolgelden voor de kinderen. De ouders leveren meestal zelf ook een bijdrage.

Kainui lanbouw project (Serui)

Werkloze vissers vinden een nieuw bestaan als boer. De grond is aangekocht met steun van Hapin. De huur van een perceel komt er dubbel en dwars weer uit. De bonen, aardappelen, oinda’s, mais, wortelen en aardappelen worden op de plaatselijke pasars verkocht.

Manokwari – Biak

Enorme schade werd in februari 1996 aangericht door een aardbeving en een vloedgolf op het eiland Biak en de noordkust langs van Irian Jaya. Gebouwen zakten als kaartenhuizen in elkaar, vissershuizen werden weggespoeld. Een aktie onder de donateurs bracht maar liefst 120.000,- gulden op.

Visserij – Sentani

Om de concurentie met de grote jongens van buiten te kunnen aangaan is een buitenboord motor voor de Papua-visser van groot belang. Hapin leent het geld voor de aankoop.

ABT – Jayapura

De stichting ABT coordineert een groot deel van de HAPIN-projecten op West-Papua, zoals bijvoorbeeld een monteursopleiding te Jayapura, een legkippenboerderij te Sentani en talloze scholen.

Adoptie internaat kinderen

Door bemiddeling van HAPIN sponsort de scholen gemeenschap Guido de Bres te Arnhem al jaren vier kinderen uit het internaat Panti Asuhan Pelangi te Abepura.

Polikliniek M.Mula

Een uitsekend georganiseerde Dani-cooperatie in de Baliemvallei die al jaren een aantal polikliniekjes draaiende houdt uit de opbrengst van de verkoop van groente, eieren en honing. Honderden Papuapatienten

uit de wijde omgeving hebben er geneeskundige hulp gevonden. HAPIN zond geld voor medicijnen (schreeuwend duur in de Baliem), medische instrumentarium en de aanleg van water en electriciteit. Dit jaar start HAPIN een actie voor de bouw van een stenen ziekenhuisje.

Bouw nieuw internaat in Wamena

De nieuwbouw van het internaat, die door een grote actie onder HAPIN donateursin 1995 mogelijk werd, vordert gestaag. Zo’n 30 jongens en meisjes zullen er onderdak krijgen.

Internaat Lahai Roi

Ds. Dawir is de drijvende kracht achter het jongereninternaat te Serui op het eiland Yapen. Papua-scholieren en ontheemde kinderen uit het binnenland vinden er een thuis. HAPIN geeft steun.

Nabire: gehandicapten school

De stichting Lichttoren uit Monster heeft via HAPIN een school voor gehandicapte kinderen in het dorp Nabire geadopteerd. Er zijn aangepaste voorzieningen voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap. Ook zijn er vaklokalen en werkplaatsen waar ze een vak kunnen leren.

Papua New Guinea

Veertig vluchtelingen vande Fak-Fak stam uit West-Papua werden in 1995 naar een soort niemandsland in buurland Papua New Guinea gedirigeerd, vlakbij de hoofdstad Port Moresby. Er was geen water, geen electriciteit. HAPIN heeft vorig jaar financiële steun verleend ten behoeve van voedselhulp ende aanschaf van kunststofvaten voor de opvang van regenwater.

Eigen land

De betreurenswaardige gijzeling in Irian Jaya (voorjaar 1996) bracht de Papua’s plotseling in het centrum van de belangstelling. En dat konden we merken. Veel vragen. Maar ook veel sympathie. Minder voor de gijzeling dan voor de achtergronden daarvan. Nieuwe donateurs meldden zich, van wie enkelen inmiddels enthousiast voor HAPIN aan het werk zijn!

De stichting Papua Volken (PAVO) in Utrecht, bestaande uit jonge en gemotiveerde Papua’s bepleitte in Geneve op een forum van de VN hartstochtelijk de belangen van hun bedreigde volk. HAPIN droeg bij in de reis- en verblijfskosten. Dat laatste gold ook voor een delegatie Papua-ballingen uit PNG op rondreis door West-Europa. Ook betaalde HAPIN mee aan culturele manifestaties, de 1 juli-herdenking (uitroeping van de onafhankelijkheid van West-Papua) en de Papua dans- en muziekgroepen in Nederland.


HAPIN hanteert de onderstaande uitgangspunten bij de toekenning van hulp.


De projecten:

 • moeten bijdrage aan de duurzame verbetering vande sociale, economische en culturele positie van de Papua’s;
 • moeten een zo breed mogelijk draagvlak hebben onder de lokale Papua-bevolking;
 • dragen in principe een kleinschalig karakter en de steun is, bij voorkeur, aanvullend van aard;
 • worden aangezet, opgezeten uitgevoerd door de lokale bevolking;
 • die voortbouwen op al in uitvoering zijnde initiatieven van de locale bevolking, hebben de voorkeur.