Project omschrijving

Jaar: 2014

Yulius Degei, geboren en getogen in Paniai (een afgelegen berggebied in Papua), heeft besloten om een opleiding tot mentor te volgen. Net als dat studenten naar een kliniek gaan wanneer ze ziek zijn, vind hij dat studenten recht hebben om naar een mentor te gaan wanneer het hun tegen zit in moeilijke tijden.

Yulius is erg enthousiast over zijn opleiding omdat hij iedere keer weer geconfronteerd wordt met uitdagingen welke hem verrijken op persoonlijk niveau. Naast de beurs die hij ontvangt van GrantGesture/Hapin moet hij hard werken om de overige kosten te dekken. Yulius maakt bezems die hij verkoopt op de markt. Inmiddels heeft hij twee leerlingen in dienst die de kunst van hem afkijken zodat ook zij deze inkomsten kunnen gebruiken om hun kosten te dekken tijdens hun opleiding. Yulius is erg trots op zijn twee leerlingen.

Al zijn harde werken heeft daarentegen bijna zijn vruchten afgeworpen….hij studeert namelijk volgend jaar af! Vorige maand heeft hij zijn laatste essay ingeleverd waarvan zijn begeleiders erg van onder de indruk waren. Zijn essay bevatte een case study van een middelbare school in Jayapura. Yulius onderzocht hoe hij de leerlingen kon motiveren om beter hun best te doen tijdens de wiskundelessen. Hij adviseerde de school om de leerlingen in groepjes te laten werken zodat ze elkaar konden motiveren en helpen. Op dezelfde school heeft hij ook stage gelopen. Hij gaf één keer in de week maatschappijleer met als thema bijvoorbeeld alcohol en drugs misbruik onder jongeren.