NAAICURSUS VOOR ASMAT-MOEDERS

Edo Mote is geen onbekende voor Hapin. In het verleden ontving hij een bijdrage voor zijn studiekosten en sindsdien steunen we Edo bij diverse projecten voor de Asmat-gemeenschap in Merauke. En ook dit jaar zit Edo niet stil: onlangs zette hij een naaitraining op poten voor Asmat-moeders. Hapin is gevraagd om te helpen bij de aanschaf van naaimachines en overige cursuskosten. Gedurende 6 maanden zullen 8-10 vrouwen leren hoe ze producten kunnen maken die goed in de markt liggen. De deelnemers genereren inkomsten voor hun gezin, familie of dorp. 

€2.100,00

€0,00

€2.100,00

100%

 
Thema:

Beschrijving

Edo Mote is geen onbekende voor Hapin. In het verleden ontving hij een bijdrage voor zijn studiekosten en sindsdien steunen we Edo bij diverse projecten voor de Asmat-gemeenschap in Merauke. Zo zette hij afgelopen jaar een hygiëneproject op voor kinderen, begon hij een microcredietproject met varkens en bedacht hij plannen voor de bouw van selling-huts waar Asmat-vrouwen zelf gevangen vis kunnen verkopen. En ook dit jaar zit Edo niet stil: onlangs zette hij een naaitraining op poten voor Asmat-moeders. 

Via de Indonesische ngo Kopernik, heeft Edo een trainer bereid kunnen vinden om de cursus te verzorgen. Hapin is gevraagd om te helpen bij de aanschaf van naaimachines en overige cursuskosten. Gedurende 6 maanden zullen 8-10 vrouwen leren hoe ze producten kunnen maken die goed in de markt liggen. De deelnemers genereren inkomsten voor hun gezin, familie of dorp. Er komt geld voor voedsel, kleding, school, kortom de basisbehoeften van elk gezin.

Rondom de organisatie van de cursus, wordt veel rekening gehouden met culturele aspecten: tijdens de training en erna zullen de vrouwen begeleid worden. Daarvoor is een vrouw uit de Asmat-gemeenschap in dienst genomen, die Edo kan helpen om eventuele stam- en genderverschillen te overbruggen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de families van de deelnemende vrouwen, zodat iedereen overtuigd is van het belang van de training. Zo wordt voorkomen dat de vrouwen voortijdig (moeten) afhaken, of dat kennis die is opgedaan naderhand niet in praktijk wordt gebracht.

Hapin steunt van harte enthousiastelingen zoals Edo, die weten hoe zij het verschil kunnen maken in Papua. Wilt u meehelpen? Maak uw bijdrage over ovv ‘Naaitraining Asmat Merauke’ of doneer online.

Benodigd bedrag: € 2.100

Jaar: 2021

Over Edo en de Asmatters

In Merauke (zuid-Papua)  wonen ongeveer 8.000 Asmatters. Vanuit kleine dorpen in de Asmat regio trekken ze naar de stad, op zoek naar werk en een beter leven. Helaas belanden ze vaak bij gebrek aan eigen grond en onderwijs, in achterstandsbuurten van Merauke. Daar zijn de leefomstandigheden zwaar: volle huizen, weinig sanitaire voorzieningen en geen inkomen. De cirkel van armoede dreigt zich te herhalen bij de volgende generatie. Het gebrek aan goede voeding en een rustige plek om te studeren, belemmert Asmat-kinderen in hun schoolgang. Het aantal drop-outs is dan ook erg hoog. Edo Mote – die zelf een bijdrage in studiekosten ontving van Hapin – trekt zich het lot van deze Asmatters aan. Na zijn afstuderen heeft hij een stichting in het leven geroepen die ervoor zorgt dat de Asmat-gemeenschap steeds beter op eigen benen kan staan.

Meer over Edo Mote

edo mote asmat

ARMOEDE-CIRKEL VAN ASMATTERS IN MERAUKE DOORBREKEN

In Merauke (zuid-Papua) wonen ongeveer 8.000 Asmatters. Vanuit kleine dorpen in de Asmat regio trekken ze naar de stad, op zoek naar werk en een beter leven. Helaas belanden ze vaak bij gebrek aan eigen grond en onderwijs, in achterstandsbuurten van Merauke

Lees meer >>

Edoardo Mote geeft een presentatie over de verspreiding van aids in Papua

Student – Edo Mote

Het Hapin studiebeursprogramma richt zich als regel op studenten in de eerste fase van hun studie, de bachelorfase. Toch zijn er soms van zulke bijzondere aanvragen dat we van deze regel afwijken. Zoals bij Edo Mote, 31 jaar en afkomstig uit Merauke. Hij is de oudste uit een gezin van 11 kinderen.

Lees meer >>

Edo Mote Kombay

Het Kombai volk in de mist.

Verslag uit het binnenland van Papua door Edo Mote Diep in het regenwoud van Papua leven de Kombai. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, toen bestuur en missie dit volk bereikten, breekt de moderne tijd langzaam hun wereld open.

Lees meer >>

Ga naar de bovenkant