Grootschalig landbouw project van 1,6 miljoen hectare

natuur papuaEerder op onze website heeft u kunnen lezen over een grootschalig landbouwproject rond Merauke, geheten Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Er zou maar liefst 1,6 miljoen hectare ontsloten moeten worden. Landbouwbedrijven uit China, Korea en Singapore toonden onmiddellijk hun belangstelling om te participeren. Logisch, want het komt zelden voor dat zulke grote stukken grond ineens voor plantagelandbouw beschikbaar zijn.

Adatrechten

Het MIFEE is een initiatief van de centrale regering in Jakarta, waarbij de lokale bevolking niet geraadpleegd is. Het is grond waarop alle mensen uit de Papuadorpen in het gebied hun adatrechten hebben. Het is maar de vraag of deze rechten voldoende gerespecteerd zullen worden, en op welke manier. Bovendien kunnen grote bosarealen verloren gaan.

3,2 versus 2 miljoen mensen

Een ander gevaar is de grootschalige immigratie die het project teweeg kan brengen. De zuidkustbewoners van Papua zijn geen landbouwers, en gauw zal de conclusie getrokken worden dat zij ongeschikt zijn om op de plantages te werken. Als voor elke hectare 2 mensen nodig zijn, betekent dat 3,2 miljoen mensen. In heel Indonesisch Papua wonen iets meer dan 2 miljoen mensen. Zo’n immigratie zal een enorme sociale ontwrichting teweeg brengen onder de lokale bevolking.

Samenwerking is essentieel

Hapin-directeur Jeroen Overweel was in juni in Merauke en merkte dat MIFEE het gesprek van de dag is. Er zijn veel protesten, het is de vraag of die zullen helpen. Belangrijk is dat de kritische organisaties in Papua samenwerken. Aangedrongen wordt op het maken van plaatselijke verordeningen die de adatgronden goed beschermen. De lokale overheden zijn echter erg traag in het maken van lokale wetgeving. Een beetje hulp kwam uit onverwachte hoek. Het MIFEE initiatief komt van het Ministerie van Landbouw. Het Ministerie van Bosbouw liet echter weten dat het MIFEE gebied kleiner moet zijn, want een gedeelte bevond zich in beschermd natuurgebied!

 

Stichting Hapin is bezorgt over de landrechten in Papua en steunt waar mogelijk lokale initiatieven die zich richten op het behoud of bevorderen van de landrechten van de Papua’s.

Uw donatie is belangrijk voor het voortzetten van onze activiteiten. Word donateur van Hapin en blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze nieuwsbrief.