Baliem TraditioneelDe Baliemvallei kreeg de Amerikaan Richard Archbold in 1938 vanuit zijn Catalina watervliegtuig in het vizier. Vanuit de lucht veroorzaakte de inrichting van het landschap grote opwinding en verbazing. Een netwerk van kleine akkers, begrensd door stenen muurtjes langs de oevers van de Baliemrivier, getuigde van een ontwikkelde landbouwcultuur. De vallei werd ontsloten in 1951 en een aantal jaren later werd er een bestuurspost gevestigd.

Sindsdien is de Baliemvallei in een proces van verandering gekomen.

Traditie en overlevering wijken meer en meer voor de moderniteit. Met alle ontwrichtende gevolgen van dien voor de lokale samenlevingen. De kans is klein dat er over een jaar of tien nog een foto als deze gemaakt kan worden. Een doel van Hapin is om, in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de balans tussen de leefomgeving, traditie en ontwikkeling zoveel mogelijk te waarborgen.