Klein Projectenfonds

Home/Dit doen wij/Klein Projectenfonds

Willie wortel - PapuaHapin is een organisatie die zich speciaal richt op Papua, het westelijke (Indonesische) deel van het eiland Nieuw Guinea. Als kleine organisatie hebben we beperkte capaciteit en moeten we daarom duidelijke keuzes qua tijdsbesteding maken.

 

Waar besteden we uw en ons geld aan in Papua?

We richten ons op het bevorderen van de toegang tot (praktijk)onderwijs, de economische positieverbetering van families, groepen en gemeenschappen op dorpsniveau, het beschermen van inheemse landrechten, en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de positie en rechten van vrouwen en cultuur zijn onderdeel van alle bovengenoemde thema’s.

Bij de toekenning van financiële hulp en het monitoren van de projecten krijgt Hapin steun van lokale deskundigen.


Criteria

Hapin hanteert 2 drempelcriteria waar een project aan moet voldoen:

    1. Levensvatbaarheid (in de zin van sustainability: duurzaamheid)
    2. Formulering van heldere doelstellingen en resultaten

Op de volgende 3 criteria wordt getoetst:

  1. Gender gelijkheid
  2. Track record (voorgeschiedenis)
  3. Het initiatief moet zijn ontstaan uit de lokale gemeenschap

 

Voor deze punten geldt: hoe meer er aan wordt voldaan des te groter de kans op goedkeuring.