P3W, het centrum voor ontwikkeling en toerusting van vrouwen in West-Papua, verkoopt nu via internet boomschorskunst.

De meeropbrengst is uiteraard bestemd voor dit centrum voor vorming en toerusting van vrouwen. Ook cursisten kunnen via deze toko hun van huis meegebrachte en/of zelfgemaakte producten verkopen. Zodoende kan een eigen bron van inkomsten ontstaan van waaruit zij een deel van de cursuskosten zelf kunnen financieren.

Van andere vrouwen en mannen, uit omringende dorpen, is bekend dat zij via de verkoop van hun producten, met behulp van P3W, een spaarsysteem hebben opgezet.

www.papoeakunstopboomschors.nl