Hapin is een kleine ontwikkelingsorganisatie die zich richt op Papua, het Indonesische deel van het eiland Nieuw Guinea. We richten ons op de verbetering van de lokale gemeenschappen: dorpen, co√∂peraties en families. We doen dat door steun aan plaatselijke initiatieven die vanuit de gemeenschap zelf in gang gezet zijn. De hulp is kleinschalig van aard. De effecten moeten voor de Papoea’s leiden tot een versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de positie en rechten van vrouwen zijn onderdeel van alle genoemde thema’s.